Vind i seglen för skogs- och träbranschen i gränsregionen

Företag inom skogs, trä- och byggbranschen i den svensk-norska gränsregionen mellan Oslo och Göteborg ser en stark tillväxt för skog och trä. Tillsammans med Fyrbodals Kommun vill gränsföretagen lyfta innovationskraften och öka samarbetet i regionen.

I gränsregionen Oslo-Göteborg, mellan Sverige och Norge, vill man nu öka samarbetet för att lyfta innovativ teknik inom träförädling och för mer samarbete inom bygg- och träbranschen. Man vill också öka intresset för skogs- och träbranschen för att stärka rekryteringen. Foto: Photos.com

– Vi är mycket stolta över de nytänkande företag inom träförädling som finns här. Här finns en lång tradition med skog och trä i centrum och kompetens inom industriell utveckling och tillverkning, som nu appliceras på nya skogsbaserade produkter, säger Martin Carling, förbundsordförande i Fyrbodals kommunalförbund i ett pressmeddelande.

Innovativa lösningar

Gränsföretagen har intervjuats i totalt två rapporter gjorda av bland andra Fyrbodals kommunalförbund och Svinesundskommittén, som undersökt den gemensamma marknaden i regionen. Samtidigt som dessa rapporter nu släpps går man också ut med ett gemensamt magasin som distribueras till både svenska och norska läsare, med syfte att lyfta fram satsningar på hållbart byggande och gränsöverskridande bioekonomi.   

– I Rethinking wood magasinet visas hållbara, innovativa lösningar både hos företag, kommuner och andra här i vår region, något som blir allt mer centralt för både våra länder och för våra företag. Samarbete mellan våra grannländer för aatt nå de globala hållbarhetsmålen är helt avgörande, säger Johan Edvard Grimstad, fylkesråd for Næring i Viken fylkeskommune.

Gränsöverskridande samarbete

Han får medhåll från sin norska kollega Linda Engsrmy som är ordförande i Svinesundskommittén som jobbar med företagsfrågor i gränsregionen.

– Nordiska ministerrådet är positiva till vårt samarbete i sitt arbete med att harmonisera den nordiska byggmarknaden. De kommer helt klart att få höra mer om detgränsöverskridande samarbetet i vår region i framtiden. För oss handlar det just om samarbete, där landsgränsen i sig inte har så stor betydelse, säger hon.

Gemensamma byggstandards

I rapporterna pekar företagen på närheten till skogsråvara i regionen, och även den skogsindustriella kompetensen. Kunskap och kompetens har enligt företagen blivit allt mer central i takt med att trähusbyggnationen automatiseras och material som korslimmat trä används i allt större omfattning till olika projekt.

Något som enligt företagen skulle stärka samarbetet ytterligare är bland annat gemensamma byggstandards och likande åtgärder som skulle förenkla handeln över gränserna. Även när det gäller arbetskraft ser man gärna ett samarbete över gränserna för att säkra kompetensförsörjningen.

För att läsa magasinet Rethinking Wood, klicka här.

Bakgrund

Både intervjurapporterna och magasinet har tagits fram genom Grön tillväxt trä – Rethinking
wood, som är ett norsk-svenskt samarbete för miljö och framtid.

Följande parter ingår:
Fyrbodals kommunalförbund, Svinesundskommittén, Viken fylkeskommune och Position Väst
företagsetableringsservice.

Källa: Fyrbodals Kommunalförbund

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 05 november 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste