Minskade virkeslager

Skogsstyrelsens senaste statistik om svenska virkeslager visar en minskning under hösten jämfört med samma period i fjol. Störst är nedgången i södra Sverige där lagren av barrsågtimmer minskat med en femtedel.

Virkeslagren av både timmer och massaved sjönk under hösten jämfört med samma period 2019. Samtidigt har lagren av granmassaved och flis ökat något. Foto: Mostphotos

Enligt Skogsstyrelsen så uppgick de svenska virkeslagren av sågtimmer, massaved och flis till 8,5 miljoner kubikmeter den 30 september i år. Det är en minskning med nio procent för barrtimret och tio procent för massaveden jämfört med fjolåret.

Lagren av barrsågtimmer uppgick till 2,6 miljoner kubikmeter och massavedslagren låg på 5 miljoner kubikmeter. För timret är denna notering samtidigt en uppgång från i somras med 300 000 kubikmeter.

Störst var minskningen i södra Sverige där timmerlagren minskade med 21 procent och massavedslagren med 28 procent jämfört med samma period 2019. Minskningen av massavedslagren berör dock inte granmassaved som istället ökat med sex procent totalt över hela landet.

Lagret av massaflis var också det större än i fjol och uppgick till en miljon kubikmeter, vilket är en ökning med tio procent.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 04 november 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste