Naturvårdsverket erkänner miss i varginventering

Det är Svenska Jägarförbundet som upptäckt och upplyst Naturvårdsverket om att man missat vårens föryngring av varg i sina beräkningar. Forskarna som ska räkna fram en eventuell avskjutning jobbar nu för fullt med en ny analys av vargstammens storlek och ett möjligt uttag baserat på de nya förutsättningarna.   

Beräkningsmodellen för hur många vargar som kan skjutas utan att äventyra gynnsam bevarandestatus (300 individer) har varit felaktig, det erkänner nu Naturvårdsverket efter Svenska Jägarförbundets granskning. Myndigheten har missat att ta med vårens föryngring i beräkningarna och forskare väntas komma med nya beräkningar inom kort. Foto: Björn Schubert

– Jägareförbundets Gunnar Glöersen tog kontakt med mig och Gunnars och förbundets analys är helt rätt. Det vill säga att populationen som visas i den modell vi utgått från är vårpopulationen, alltså vargstammens storlek i vår, efter jakten men innan valpningen i maj 2021, säger Jens Andersson, handläggare vid Naturvårdsverkets viltanalysenhet till tidningen Svensk Jakt.

Redan satt igång

För att Forskare ska kunna göra korrekta beräkningar av effekten av ett visst uttag i förhållande till den gynnsamma bevarandestatusen på 300 individer behöver man räkna på stammens storlek efter valpningen 2021, något som alltså missats. Forskarna gör nu därför nya beräkningar på uppdrag av naturvårdsverket.

– Forskarna har redan satt igång sitt arbete så att vi ska veta hur stor vargstammen är nästa höst vid olika jaktuttag. De ska också ta fram och beräkningar på risker för jaktligt uttag kontra att vargstammen hamnar under 300 vargar. Jag uppskattar att Jägareförbundet genom Gunnar Glöersen hittade den här grejen. Det blev en annan bild, och vi behöver den bilden, säger Jens Andersson.

Påverka utrymmet

På tidningens fråga om hur tidsplanen ser ut för de nya beräkningarna svarar han att de förhoppningsvis är klara under andra veckan i november. Han vill dock inte uttala sig om hur de nya beräkningarna kan komma att påverka utrymmet för vargjakt utan hänvisar till forskarnas beräkningar.

Så beräknades utrymmet för jakt

Inventeringen av varg pågår från den 1 oktober till den 31 mars. Det är det antal vargar som hittats under dessa sex månader som ligger till grund för populationsuppskattningen av varg, detta oavsett hur många vargar som eventuellt fällts under perioden. Det är också det som ska ligga till grund för forskarnas beräkningar av möjligt jaktuttag av varg.

Den felaktiga modell som Naturvårdsverket gett i uppdrag till vargforskarna, och som ligger till grund för länsstyrelsernas senaste beslut om licensjakt, visar istället hur många vargar det finns kvar i slutet av mars, alltså efter licensjakten.

Modellen som använts tar alltså heller inte hänsyn till den kommande valpningen i vargstammen som sker under maj månad 2021.

Källa: Svensk Jakt

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 04 november 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste