SLU vill locka fler till skogsutbildning

Med hjälp av ett digitalt, forskningsbaserat läromedel, som främst riktar sig till ungdomar på gymnasieskolor, vill SLU bidra till ett stärkt intresse för sina skogliga högskoleutbildningar. Enligt SLU är det ett viktigt steg i branschens framtida kompetensförsörjning.

SLU har upplevt ett tapp i antal sökande till sina skogliga högskoleutbildningar de senaste åren. I ett försök att vända trenden testar man nu ett nytt digitalt, forskningsbaserat läromedel till gymnasieskolor som kommer lanseras under hösten 2021. Foto: Andreas Palmén

– Vår analys visar att det absolut viktigaste för unga idag är säkra jobb och många valmöj­ligheter. Därför blir jobb vår ingång till att prata skog. Det är en glädjande insikt, eftersom det finns gott om både jobb och valmöjligheter för skogsutbildade, säger Anders Alanärä, forskare på SLU och initiativtagare till projektet i ett pressmeddelande.

Flexibla lektionspaket

Genom ett digitalt, forskningsbaserat läromedel som riktar in sig på skogens roll för en hållbar framtid vill SLU göra skogen mer intressant och personligt relevant för unga, som i allt högre utsträckning engagerar sig i klimatfrågor.

Utbildningsmaterialet består av ett flertal lättanvända och flexibla lektionspaket samt ett stort antal övningar, laborationer och filmer. Eftersom läromedlet baserar på forskning menar SLU att man kan säkerställa en hög vetenskaplig och pedagogisk kvalitet.

Viktigt bidrag

– Det känns stimulerande och viktigt att jobba med ett läromedel som knyter an till aktuell forskning både inom utbildningsvetenskap och ämnen kopplade till skog. Det är rätt unikt, säger Anna Lodén, som arbetar med läromedlet. Anna Lodén är läro­medelsförfattare, gymnasie­lärare och nu doktorand på Lärarhögskolan vid Umeå uni­versitet.

Detta utbildningsprojekt är enligt SLU ett viktigt bidrag till sin satsning på ett flexiblare och mer attraktivt utbildningsutbud som både ska möta sektorns behov av kompetens och ungas preferenser kring utbildning.

Mer om läromedlet

Läromedlet riktar sig främst till naturbruksgymnasiet och högskole­för­bere­dande gymnasieprogram, men kan användas för alla gymnasieelever och (efter viss anpassning) för högstadiet.

Det matchar gymnasiets läroplan väl, liksom det centrala innehållet i ett tiotal ämnen, till exempel naturkunskap, biologi och geografi. Den första versionen innehåller lektioner om klimat och hållbar utveckling, kol­bind­ning och kolets kretslopp, biobaserade råvaror, cirkulär bioekonomi och den svenska skogs­debatten.

Fler lektioner kommer att läggas till framöver. Innehållet är tvär­ve­ten­­­skap­ligt, och det tänkta upplägget lämpar sig väl för ämnes­över­­gri­pande under­vis­ning. Lärare kan anpassa materialet efter sina under­vis­nings­metoder och elevers olika behov. Under november testas den första versionen av drygt femtio lärare över hela Sverige. Läromedlet lanseras hösten 2021.

Källa: SLU

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 04 november 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste