Slut för rysk timmerexport

I alla fall om president Vladimir Putin får bestämma, enligt ett nyhetsbrev från Wood Resources International. Enligt Föreningen Skogen, som skriver om uttalandet på sin hemsida, kommer det att ha en stor påverkan på kinamarknaden.

Enligt information från organisationen Wood Resources International så kan ett ryskt exportförbud för barr- och lövtimmer träda i kraft redan år 2022. Exportförbudet ska vara en åtgärd för att stävja den illegala handeln med virke. Foto: Mostphotos

Föreningen Skogen hänvisar till ett nyhetsbrev i vilket Rysslands president ska ha uttalat sig positivt till ett exportförbud av både barr- och lövtimmer för att stävja den illegala virkeshandeln.

Åtgärder från regeringen

Vladimir Putin säger sig vilja se åtgärder från regeringen där ett exportförbud kan komma att gälla redan 2022, samtidigt som man också vill subventionera den inhemska träförädlingen i form av sågverk och andra träindustrier.

Enligt Wood Resources International (WRI) indikerar uttalandet om ett exportförbud samtidigt att exporten av mindre värdefullt lövträ till den finska massaindustrin inte skulle påverkas av förbudet.

Skulle bli slutet

WRI menar att förbudet, om det skulle träda i kraft, skulle bli slutet för Rysslands ställning som en av de största exportörerna av bartimmer. Samtidigt skriver Föreningen Skogen, har exporten redan minskat från toppnoteringen 37 miljoner kubikmeter år 2006 till omkring 16,5 miljoner kubikmeter 2019, bland annat på grund av tullar.

Störst skulle effekten bli på den kinesiska marknaden, dit Ryssland exporterar omkring 12 miljoner kubikmeter barr- och lövtimmer årligen.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 02 november 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste