Drivaren inte mer kostnadseffektiv

En ny rapport från Skogforsk som kartlagt drivarens utvecklingspotential visar att den i dagsläget inte är mer kostnadseffektiv än befintliga maskinsystem. Det finns därför heller inget motiv till att satsa på serietillverkning.  

Som maskinen är byggd i dag har Komatsus konceptmaskin X19 likvärdiga drivningskostnader som tvåmaskinsystemet, vilket enligt Skogforsk inte räcker för att motivera serietillverkning. Foto: Komatsu

Komatsus konceptmaskin X19 har testats under en längre tid, och enligt Skogforsk visar flera studier att drivningskostnaderna är likvärdiga jämfört med tvåmaskinsystemet med skördare och skotare.

I studien ”Drivarens utvecklingspotential” har Skogforsk tittat på både arbetsmetoder, teknisk utformning samt tid- och kostnadseffektivitet och kommit fram till att vinsterna är små eller obefintliga, varför någon serietillverkning av den befintliga prototypen inte går att motivera i dagsläget.

Ytterligare sänkta kostnader

För att det skulle bli aktuellt med en serietillverkad drivare på marknaden menar Skogforsk att det krävs att maskinen påvisar ytterligare sänkta kostnader, något som vanligtvis är fallet när nya system introduceras.

För att åstadkomma effektiviseringar som kan leda till en högre kostnadseffektivitet genomfördes under fjolåret en workshop där ett antal personer med erfarenhet av arbete med drivare samlades för att diskutera både den tekniska och den metodmässiga utvecklingen av X19-drivaren.

Större omfattning

Denna workshop resulterade i en rad idéer som i en preliminär uppskattning skulle kunna ge en teoretisk besparing av drivningskostnaden med cirka sex procent. Samtidigt skulle också investeringskostnaden i maskinen stiga med omkring 600 000 kronor.  

Enligt Skogforsk finns det en osäkerhet i hur utfallet av dessa effektiviserande åtgärder skulle falla ut i praktiken, men eftersom man varit väldigt försiktig i sina beräkningar tror Skogforsk att tidsbesparingen och effektiviseringen skulle kunna bli något högre om serietillverkade drivare användes i större omfattning.

Hela rapporten om drivarens utvecklingspotential kan du läsa här

Rapporten "Drivarens utvecklingspotential" föreslår förljande tekniska förändringar:

  • En ny kran med ledad tiltpelare,
  • Assistans för körning mellan uppställningsplatser under avverknings- och lastningsarbete,
  • Lastrede med automatiskt höj- och sänkbara skiljestöttor,
  • Låsning av aggregatets tilt vid upparbetning av klenare stamdimen­sioner,
  • Snabbare låsning av aggregatet som underlättar redskapsskifte vid avverkningsplatsen istället för vid avlägg.

Källa: Skogforsk

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 28 oktober 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste