Utlyser medel för ekskogsbruk

Erik Stenströms stiftelse för ekskogsbrukets främjande utlyser varje år pengar till olika projekt kring just ekskogsbruk. För 2020 är summan totalt omkring 700 000 kronor och ansökan kan omfatta hela eller delar av beloppet.

I år kan forskare och privatpersoner ansöka om medel ur Erik Stenströms stiftelse för ekskogsbrukets främjande på omkring 700 000 kronor. Foto: Thinkstock

Det svenska ekskogsbruket är förhållandevis litet, men det finns flera bestånd med högkvalitativt ekvirke som även lockar utländska köpare.

För att främja och bevara ekskogsbruket och stötta projekt med inriktning på skötsel för hög kvalitet och virkeskvalitet kan forskare och privatpersoner ansöka om medel ur Erik Stenströms stiftelse för ekskogsbrukets främjande.

Ansökan ska vara stiftelsens sekreterare till handa senast den 20 november i år och hålla sig inom ramarna för stiftelseurkunden som lyder:

” §4 Ändamål och anslagsgivande

Stiftelsen ska tillgodose sitt syfte genom att lämna bidrag till forsknings- och utvecklings-projekt för ekskogsbrukets främjande. Anslag ska främst avse projekt av tillämpad karaktär, och projekt som inte erhållit, eller inom rimlig tid inte kan antas erhålla, finansiering från etablerade källor.

Särskild uppmärksamhet ska tillägnas skötselmetoder som syftar till hög och värdefull virkesproduktion i ekskogsbruk och kunskaper som främjar och stimulerar intresset för mångbruk av ekskog.

Anslag lämnas efter ansökan, och ska lämnas i första hand till personer med anknytning till svenska universitet, högskolor och forskningsinstitut, samt svenska lärosäten och organisationer med anknytning till svenska universitet och högskolor. I andra hand kan fysiska markägare med ekinnehav i Sverige, som önskar lägga upp långsiktiga projekt, komma ifråga.”

För mer information och ansökningsblanketter, se Ekfrämjandets hemsida.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 23 oktober 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste