Mer röjning och mindre contorta

Statistik från Skogsstyrelsen visar att skogsvårdsåtgärder som röjning och markberedning ökade under fjolåret. Samtidigt fortsatte planteringen av contorta att minska.

Enligt siffror från Skogsstyrelsen var röjning den skogsvårdsinsats som äkade mest under 2019. Totalt röjdes omkring 472 000 hektar under fjolåret. Foto: Mostphotos

Skogsstyrelsens senaste åtgärdsundersökning visar en ökning av ungskogsröjningen med 18 procent jämfört med myndighetens tidigare undersökning 2017.Motsvarande ökning för markberedning och skogsodling låg på 13 respektive 6 procent.

Plantering och sådd

Den totala arealen på vilka de ovan nämna skogsvårdsåtgärderna genomfördes under fjolåret omfattar 870 000 hektar, av vilka röjning utgjorde drygt hälften med 472 000 hektar. Enligt Skogsstyrelsen är detta en ökning med upp emot 70 000 hektar jämfört med tidigare år.

Plantering och sådd, som i ett samlat begrepp kallas skogsodling, utfördes under 2019 på lite drygt 189 000 hektar där plantering stod för merparten av återbeskogningen med hela 174 000 hektar.

Den markberedda arealen 2019 uppgick till strax över 172 000 hektar och skogsgödsling utfördes på närmare 36 000 hektar.

Minst areal

Det som inte ökade 2019 var planteringen av trädslaget contorta. Tallarten, som främst används vid föryngringar i bolagsskogar i södra Norrland, planterades eller såddes på omkring 2 000 hektar under fjolåret vilket är 4 000 hektar mindre än genomsnittet under 2010-talet som låg på 6 000 hektar. Jämfört med genomsnittet under 1980-talet på 32 000 hektar per år är nedgången ännu mer markant.

Röjningen, som enligt Skogsstyrelsens siffror utgjort den största ökningen av skogsvårdsinsatser, utfördes på störst areal i Götaland med omkring 187 000 hektar. Motsvarande siffror för Svealand samt södra och norra Norrland är 133 500 respektive 92 000 och 79 500 hektar.

Mest markberedning utfördes i södra Norrland med 52 000 hektar och minst areal markberedning registrerades i Götaland med 35 000 hektar.

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 22 oktober 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste