Fortsatt neråt för virkespriserna

Färska siffror från Skogsstyrelsen visar att den generella prisnedgången för både timmer och massaved håller i sig även under årets tredje kvartal. Nytt är att massavedspriset i norr ökat något.

Virkespriserna fortsätter neråt enligt statistik från Skogsstyrelsen. Hårdast drabbad av prisminskningen är massaveden, men i region nord syns en liten ökning. Foto: Björn Schubert

Jämfört med årets andra kvartal minskade massavedspriset med 5,9 procent och sågtimmerpriset med tre procent under tredje kvartalet 2020. För Massavedspriset är detta den största minskningen på fem kvartal enligt Skogsstyrelsen, vars statistik också visar att timmerpriset varit i det närmaste oförändrat, eller minskat något de senaste sju kvartalen.

Det finns skillnader på regional nivå där massavedspriset sjönk mest i region mitt med 6,4 procent. I region syd minskade priset med 5,6 procent medan det steg med 1,4 procent i region nord.

Timmerpriset minskade mest i region syd med 3,9 procent. I region mitt låg minskningen på två procent och i region nord på 0,5 procent. 

Jämfört med tredje kvartalet 2019 är minskningen för massaved och timmer under kvartal tre i år 12,6 respektive 6,2 procent.  

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 21 oktober 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste