Omarrondering av historiska mått i Dalarna

Lantmäteriet har nu beslutat om vad som kan vara det största enskilda ärendet i myndighetens historia. Det gäller omkring 23 000 hektar och 1 500 sakägare i ärendet ”Stora Tuna” i Borlänge kommun.

Om ingen av sakägarna överklarar ärendet "Stora Tuna", så vinner Lantmäteriets kanske största omarrondering laga kraft den 11 november. Ärendet berör 1 500 sakägare och 23 000 hektar mark. Foto: Mostphotos

Enligt Lantmäteriet kom de första ansökningarna om omarrondering i området in redan under 2010, men eftersom så många och så olika markägare har varit inblandade har ärendet som kommit att kallas ”Stora Tuna” dragit ut på tiden.

Gynnar de flesta

- Omarronderingen, då mindre skiften slås samman till större ägor, gynnar de flesta enskilda fastighetsägare, men också samhället i stort, både ekonomiskt och miljömässigt, säger Elisabeth Olsson, enhetschef på Lantmäteriet i ett pressmeddelande.

Arbetet med den omfattande omarronderingen har bland annat inneburit inventering, värdering och hantering av markägares önskemål, då både små privata markägare, skogsbolag, kommun och länsstyrelse varit inblandade. Man har också behövt utreda samfälligheter och äganderätter för ett antal fastigheter där det funnits oklarheter.

Mer fördelaktigt sätt

Beslutet om omarrondering togs den 14 oktober och har delgivits sakägarna som nu har fyra veckor på sig att överklaga innan beslutet vinner laga kraft. Lantmäteriet uppger att det inte varit lätt, men att man fått mycket positiv respons på beslutet.

- Den återkoppling vi får är det många markägare som säger att de nu kan använda sina fastigheter på ett mer fördelaktigt sätt. Sen är det är i stort sett omöjligt att göra alla nöjda. Inte minst eftersom önskemål förändras över tid, i takt med att till exempel nya familjekonstellationer och nya ägare kommer till, viket ibland medför nya yrkanden/önskemål. Men jag ser också hur omarronderingen gynnar vårt samhälle i stort, vilket naturligtvis är viktigt, säger Elisabeth Olsson.

Om omarronderingen går igenom som planerat kommer antalet fastigheter och samfälligheter i det berörda området minska från 2 108 till 1 222. Antalet skiften före omarronderingen är i dag 6 653, efter omarronderingen ska dessa bli 2 977, vilket innebär medearealen per skifte för fastigheter ökar från 4 till 12,8 hektar.

Fakta/Varför man gör en omarrondering

En privat markägare kan sitta på flera små partier som ligger utspridda. I och med en omarrondering får man istället en större bit mark som går att bruka eller till exempel bygga en hästgård på.

Samhällsekonomiskt är det också en vinst. Ett nationellt mål är bland annat att få Sverige mer självförsörjande, vi behöver därför en så effektiv matproduktion som möjligt. En mer rationell fastighetsindelning ger skiften som är tillräckligt stora för att kunna brukas.

En omarrondering bidrar också till att bevara vår miljö. Ett effektivt nyttjande av skogsmark kan få flera positiva konsekvenser: t.ex. så binder skog och mark kol, det ger en ökad biologisk mångfald, effektivare användning av skogsbruksmaskiner och större möjlighet till att skapa biobaserade produkter.

Källa: Lantmäteriet

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 20 oktober 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste