Avverka inte barkborreskog i vinter

Det är Skogsstyrelsens uppmaning till drabbade skogsägare. Myndighetens analys av forskning kring barkborren visar att vinteravverkning kan ha motsatt effekt då borrarna blir kvar i skogen.

Skogsstyrelsen avråder från vinteravverkning av barkborreskadad skog av flera anledningar. Bland annat riskerar stora mängder övervintrande barkborrar bli kvar i skogen eftersom barken på angripna träd sitter löst. Foto: Elin Fries

Sök och plock metoden är i dag en av de vanligaste metoderna vid barkborrebekämpning. Det innebär att man aktivt bevakar sin skog samt avverkar och forslar ut angripna träd för att förhindra spridning.

Barkborrarna blir kvar

Denna metod rekommenderar Skogsstyrelsen inte nu under höst och vinter när barkborren gått i vintervila, trots att det kan kännas lockande för hårt drabbade skogsägare som vill komma ikapp med barkborreavverkningarna.

– Utifrån den kunskap vi har idag kan vi inte generellt rekommendera avverkning av angripna träd som en bekämpningsmetod under vinterhalvåret. Huvudanledningen är att barken då oftast sitter väldigt löst på angripna träd och faller av vid avverkningen, vilket gör att granbarkborrarna blir kvar i skogen, säger Herman Sundqvist, Skogsstyrelsens generaldirektör i ett pressmeddelande.

Kvar i trädet

Samtidigt menar Skogsstyrelsen att vinteravverkning också är skadligt för barkborrens naturliga fiender. Barkborrar övervintrar ofta i marken, medan många av de insekter som är predatorer övervintrar innanför trädens bark som sitter löst på grund av barkborrarnas gnagda gångar.

– Om man väljer att bekämpa granbarkborrarna genom att avverka angripna träd under vintern är det en förutsättning att en stor andel av granbarkborrarna är kvar i trädet, och att barken sitter kvar vid avverkning och transport, säger Herman Sundqvist.

Enligt Skogsstyrelsen ska Skogforsk och Sveriges Lantbruksuniversitet inleda en undersökning i vinter för att samla mer kunskap kring hur och vart barkborrarna övervintrar, något som Skogsstyrelsen är med och finansierar.

Råd till skogsägare

Avverkning av angripna träd under vintern är främst motiverat av andra skäl än bekämpning. Har du angripna granar i din skog behöver du därför fundera över vad som är bäst för din skog.

  • Ett skäl att avverka är om det finns virkesvärde kvar att rädda. Har du mycket angrepp kan du också behöva avverka för att ge plats för föryngring.
  • Det kan vara bättre både för ekonomin och ur långsiktig bekämpningssynpunkt att avverka ett helt bestånd om det har mycket skador än att fortsätta med upprepade sök och plock-huggningar.
  • Har du enstaka angripna träd kan det vara bättre att lämna dessa eftersom det kan finnas naturliga fiender till granbarkborren i barken.
  • Om de döda träden står illa till, nära hus eller där människor rör sig, kan de kapas, lämnas i en hög, men lämnas kvar i skogen. Om det finns övervintrade granbarkborrar i barken är det bra att fräsa sönder den med motorsåg.
  • Till våren, när granbarkborrarna åter igen börjar svärma, är det bra att ha koll på de tidigare angreppen eftersom nya angrepp ofta kommer i närheten av dessa.

Källa: Skogsstyrelsen

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 20 oktober 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste