34 000 fler vildsvin skjutna under det gångna jaktåret

Den svenska vildsvinsstammen ökar kraftigt, och så gör även avskjutningen. Under jaktåret 2019/2020 fälldes total 146 000 vildsvin vilket är en ökning med 30 procent mot det föregående jaktårets 112 000 vildvin.

Vildsvin är för många lantbrukare ett djur som orsakar stora skador. i takt med att stammen ökat har också avskjutningen ökat, men för att nå hela vägen menar Daniel Ligné, riksjaktvårdskonsulent på Svenska Jägarförbundet att samverkan med lantbruket måste bli bättre. Foto: Mostphotos

– Skadorna kan bli stora för en lantbrukare, medan grannen klarar sig helt utan. Därför är det svårt att jaga djuren. Med det finns inga tvivel kring att jägarna tar ett stort ansvar i förvaltningen av vildsvin, säger riksjaktvårdskonsultent Daniel Ligné från Svenska Jägarförbundet i ett pressmeddelande.

Längre perspektiv

Den ökade avskjutningen är en viktig del i arbetet med att skydda lantbrukares grödor, men även med tanke på viltsjukdomen AFS som kommer allt närmare den svenska gränsen.

– Det finns många troliga förklaringar till att de fällt fler vildsvin. Dels ökar kunskapen om hur man jagar vildsvin på ett effektivt sätt, dels har det varit ollonår på vissa håll i landet vilket medfört att stammen ökat, dels har jägarna fått tillgång till nya verktyg i jakten som exempelvis mörkersikten. Men viltförvaltningen måste ses i ett längre perspektiv än ett år. Därför kan man inte dra några långtgående slutsatser säder Daniel Ligné och fortsätter:

– Ofta framförs synpunkter på att vi inte jagar tillräckligt med vildsvin. Dessa siffror talar klarspråk. Jägarna tar ansvar. Ska vi bli ännu effektivare behövs ett ännu bättre samarbete med lantbruket.

Ännu tydligare

I takt med en ökade avskjutningen ökar också mängden viltkött. För att få jägare att jaga mer krävs det att det finns en avsättning för köttet och att man som jägare på ett enkelt och smidigt sätt kan sälja direkt till konsumenten.

– När jägarnas egna frysboxar är fulla och de inte får sälja köttet slutar många att jaga. Ingen jägare vill skjuta djur och gräva ned ett klimatsmart och gott kött. Vi uppmanar därför myndigheterna att verkligen jobba på med reglerna så att jägarna får sälja vildsvinskött. Behovet har blivit ännu tydligare nu när avskjutningen ökat så mycket, säger Daniel Ligné.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 14 oktober 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste