Kraftig ökning av avverkningsanmälningar i september

Jämfört med samma månad 2019 ökade den avverkningsanmälda arealen med 32 procent, det visar Skogsstyrelsens senaste statistik. Den stora ökningen beror på att fler skogsägare avverkningsanmält fjällnära skog.

Anmälningar om avverkning och ansökningar om tillstånd att avverka fjällnära skog steg med över 5200 procent i september i år jämfört med fjolåret. Det är också denna ökning som bidrar till den drygt 30 procentiga ökningen av den totala avverkningsanmälda arealen för september 2020. Foto: Björn Schubert

Den totala arealen som anmäldes för avverkning hos Skogsstyrelsen i september, inklusive ansökningar om tillstånd för avverkning, uppgick till 37 290 hektar. Av denna areal utgjorde fjällnära skog drygt 8 450 hektar.

Största ökningen

Det är också i den fjällnära skogen som den största ökningen skett, för utan denna areal hade den totala ökningen av avverkningsanmäld skog i september 2020 endast varit tre procent högre än motsvarande månad i fjol. Den procentuella ökningen av avverkningsanmäld fjällnära skog överstiger därmed 5200 procent.

Totala ökningen

Denna ökning påverkade också den totala ökningen avverkningsanmäld areal i norra Norrland, som steg med 129 procent jämfört med fjolåret. Ökningen i Götaland och Svealand var blygsam i jämförelse och uppgick till 18 respektive 21 procent. I södra Norrland minskade istället den anmälda avverkningsarealen med 18 procent jämfört med september 2019.

På länsnivå

På länsnivå visar Skogsstyrelsens statistik att den avverkningsanmälda arealen hittills i år minskat i 11 av 21 län, där Stockholms län stod för den största minskningen med hela 41 procent, följt av Kronobergs län med 25 procent.

Totalt har svenska skogsägare under årets första nio månader anmält och ansökt om att få avverka 199 029 hektar skog.

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan och ansökan om tillstånd för föryngringsavverkning samt ansökan om avverkning för andra ändamål än föryngringsavverkning.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

Källa: Skogsstyrelsen

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 14 oktober 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste