Tydligt delad virkesmarknad

Det visar Virkesbörsens virkesprisindikator när resultatet för september månad analyseras. Den stora tillgången på massa sänker prisnivån, samtidigt som timret fortsätter att rida på byggvågen.

Timmerpriserna är fortsatt stabila och kan till och med komma att stiga, medan prisutvecklingen för massaved inte är lika positiv. Detta kan innebära en försämrad lönsamhet för skogsägare som tänkt gallra i vinter. Foto: Setra

Enligt Virkesbörsen som står bakom virkesprisindikatorn syns nu en tydlig utveckling på virkesmarknaden. Samtidigt som utbudet av massaved är stort så påverkas massamarknaden negativt av nedgången inom skriv- och tryckpapper.

Under september månad steg virkesprisindikatorn, och Virkesbörsen gör därmed bedömningen att de positiva tongångarna från sågverksbranschen ligger bakom höjningen. Flera sågverk aviserade under september om ökade timmerpriser, vilket samtidigt kan vara ett sätt att kompensera skogsägarna för de låga massapriserna.  

Virkesbörsens bedömning är att timmerpriset kommer fortsätta stärkas samtidigt som massapriset fortsätter vara osäkert. Detta avspeglar sig i lönsamheten på olika skogsbruksåtgärder.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 14 oktober 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste