Fortsatt hög nivå av viltskador i skogen

Skogsstyrelsen redovisar i dag resultatet av sin senaste inventering av viltbetesskador på den svenska skogen orsakade av hjortdjur. Inventeringen visar att endast tre områden når upp till de nationella målen.

Älgjakten är en av de viktigaste åtgärderna för att minska betesskadorna på tallungskog. Skogsstyrelsens senaste inventering visar att endast tre av landtes 132 älgförvalitningsområden når upp till de nationella målen om att sju av tio tallar ska vara skadefria. Foto: Skogsstyrelsen

Den 12 oktober startar älgjakten i Syd- och Mellansverige. Skogsstyrelsen går nu ut och uppmanar landets jägare att nå avskjutningsmålen för att minska viltbetesskadorna i skogen, som enligt myndigheten kostar landets skogsägare och skogsnäringen över sju miljarder kronor årligen.

Vända på skutan

I dagsläget är det endast tre av landets 132 älgförvaltningsområden som når upp till de nationella målen om en maximal andel betesskador på fem procent i tallskog.

– Det finns tyvärr många områden där skadorna fortfarande ligger på katastrofala nivåer, det vill säga där mer än var femte tall skadas under ett enskilt år, säger viltspecialist Christer Kalén på Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande och fortsätter:

– De flesta av dessa områden ligger i Götaland men flera finns även i Svealand. Det är på tiden att alla parter nu samverkar mer effektivt för att vända på skutan i dessa områden. Det långsiktiga målet är att 7 av 10 tallar ska vara oskadade då skogen växer förbi den höjd som älgar klarar av att beta. Det är en lång bit kvar innan det målet är uppfyllt.

Ljusglimt i sammanhanget

Viltbete orsakar skador som barkgnag, knäckta toppar samt avbitna topp och sidoskott som ofta ger kvalitetsbrister. Foto: Skogsstyrelsen

Skadorna som uppstår på tallungskog genom viltbete ger ofta kvalitetsfel när träden uppnått gagnvirkesdimensioner vilket kan orsaka nedklassning av timmer till massaved. Om betestrycket är riktigt hårt kan stora arealer av tallungskog drabbas av kraftig tillväxtminskning och i värsta fall dö. Det är dessa skador som uppskattas kosta skogsnäringen upp emot 7,2 miljarder kronor årligen.

– De senaste årens ökning av betesskador på skogen har visserligen vänt, vilket är en ljusglimt i sammanhanget, men antalet skador ligger ännu långt från det nationella målet, säger Christer Kalén och fortsätter:

– Positivt är att markägarna satsar mer på tall i föryngringen. Det kommer att göra skillnad på sikt. På många håll har jägarna också minskat älgstammen, men minskningen behöver fortsätta ytterligare.

Info viltskadeinventering:

Inventeringen genomförs varje försommar i ungefär hälften av Sveriges 132 älgförvaltningsområden där cirka 8000 ungskogar besöks av professionella inventerare. Resultatet ska i första hand användas som ett underlag för beslut om älgjakt i älgförvaltningsgrupper.

Källa: Skogsstyrelsen

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 09 oktober 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste