Så har priserna på leveransvirke utvecklats sedan 1967-68

Statistiken över prisutvecklingen för leveransvirke av sågtimmer och massaved mellan åren 1967/68 och 2019 visar på svagt sjunkande priser. De ökande kostnaderna för återväxt­åtgärder, gallring och slutavverkning gör således traditionellt skogsbruk till en allt mindre lönsam verksamhet.

 

Genomsnittspriser på leveransvirke
Sågtimmer respektive massaved - i 2019 års prisnivå i kr/m3fub


Skogsaktuellt skrev förra året om kritiken från bland annat Skogsforum om bristande transparens när det gäller redovisningen av virkespriser i Sverige, både från industrins och Skogsstyrelsens håll.

Att hitta enhetlig statistik över virkespriserna i Sverige som spänner sig över flera årtionden är inte heller helt lätt. Med Skogsstyrelsens hjälp har vi dock fått fram statistik över genomsnittliga priser på leveransvirke av sågtimmer samt massaved som sträcker sig från 1967-1968 till 2019.

Diagrammet redovisar virkespriserna justerade efter Konsumentprisindex (KPI) och då till 2019 års priser – det vill säga i princip dagens prisnivå.

Resultatet visar att trenden hållit i sig under perioden, det vill säga att priserna på såväl massaved som sågtimmer överlag sjunkit under perioden, om än måttligt. Värt att notera är att 2018 och 2019 prismässigt var bra år med upphämtningar i samtliga tre här redovisade massavedssortiment, om man justerar priserna efter konsumentprisindex.

Denna statistik ger dock ingen komplett bild över virkesprisutvecklingen eftersom leveransvirke idag utgör mindre än tio procent av den totala virkesförsäljningen i Sverige.

Pierre Kjellin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktion@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 02 oktober 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste