”SCA tar ett rejält kliv nedåt på förädlingsstegen”

Att släppa tryckpapperet till förmån för massa innebär att SCA blir ännu mer beroende av volymproduktion med lägre lönsamhet. Så ser branschanalytikern Per Lindvall på SCA:s beslut att lägga ned tryckpappersproduktionen.

 

SCA beslutade nyligen att avveckla produktionen av tryckpapper vid sin fabrik i Ortviken i Sundsvall. Foto: SCA


Digitalisertingen gör tryckpapper till en sakta utdöende marknad och den pågående pandemin ser ut att rentav skynda på den processen. Att SCA nyligen meddelade att bolaget ska avveckla sin tryckpappersproduktion vid fabriken i Ortviken i Sundsvall ser skogsägaren och skogsbranschanalytikern Per Lindvall som en naturlig och för SCA oundviklig förändring. Samtidigt pekar han på flera utmaningar som följer på beslutet.

Att satsa så stort på tillverkning av så kallad CTMP-massa istället – är inte det att lägga ännu fler äpplen i samma korg?

– Jo, men SCA har få alternativ. De måste ha avsättning för råvaran från sin egen skog. Samtidigt undrar man över SCA:s lönsamhetskalkyl. De nämner i stort sett aldrig några avkastningssiffror utan pratar alltid bara om EBITDA-resultatet, det vill säga resultatet före avskrivningar. För ett kapital- och investeringstung verksamhet är det inget bra resultatmått. Att en skogsindustrikoncern som SCA nu ska luta sig ännu mer mot en marknad där lönsamheten är svajig och som gör SCA  till ett ännu mer råvaruinriktat bolag gör knappast tillvaron stabilare.

SCA skrev nyligen upp värdet på sitt skogsinnehav – kan det ha något samband med beslutet om att släppa tryckpappersproduktionen?

– Att skriva upp värdet på skogen tror jag mer handlar om att så att säga spela på den hajp kring skog som finns just nu.

Vilka nackdelar kan det ha för SCA att ersätta tryckpappersproduktionen med produktion av massa?

– Tryckpapper var tillsammans med vätskekartong länge den mest högförädlade produkten från cellulosaindustrin. Det var främst där lönsamheten fanns. En industri som prioriterar lönsamhet satsar generellt på att få fram produkter som ligger så långt fram i förädlingskedjan som möjligt. Nedläggningen av tryckpapperstillverkningen till förmån för massaproduktion innebär att SCA tar ett rejält kliv ner på förädlingsstegen. Massan gör att de kommer längre från slutkunden jämfört med om de säljer tryckpapper och det är också en svårare produkt att differentiera, det vill säga få ut många olika slutprodukter från. Den gör också att de måste fokusera ännu mer på att öka volymerna för att få god lönsamhet på produktionen. SCA har förvandlats från en skogsindustrikoncern med skogsinnehav till en industriell skogsägare med ett industriinnehav.

Hur viktig är valutakursen för SCA och skogsindustrin?

– Den stärkta kronkursen är en faktor som lägger sten på börda för SCA och hela skogsindustrin. Det faktum att man har nästan alla kostnader i svenska kronor och 80-90 procent av intäkterna i dollar, euro eller andra valutor gör skogen till en av de branscher som drabbas hårdast av en förstärkning av kronan.

 

Pierre Kjellin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktion@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 16 september 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste