Danske Bank: En allt mera tudelad virkesmarknad

En marknad för tryckpapper som är på väg att kollapsa medan byggmarknaden går för högtryck. Danske Banks senaste nyhetsbrev beskriver en för skogsägarna allt mera utmanande virkesmarknad.

Foto: Mostphotos

Danske Banks chef för affärsområde skog och lantbruk, Johan Freij, sammanfattar i det senaste nyhetsbrevet läget på virkesmarknaden i Sverige – en marknad som ser ut att rymma allt större utmaningar för skogsägarna.

På massavedssidan bjuder marknaden på utmaningar:

Efterfrågan på tryckpapper sjönk under våren med över 30 procent och tre tryckpappersbruk i Norden läggs ned vid årsskiftet – SCA:s papperslinje i Ortviken i Sundsvall, Stora Ensos bruk i Uleåborg och UPM:s Pappersbruk i Kaipiola.

Stora lager av massaved hos industrierna. 

Johan Freij, Danske Banks chef för affärsområde skog och lantbruk.

På timmersidan ser det enligt Danske Bank desto ljusare ut:

Fördubblade trävarupriser i USA under pandemin, tack vare ökat hemmabyggande och nybyggande samt låga trävarulager.

De svenska sågverken har ökat sin export till USA med cirka 80 procent jämfört med 2019.

Flera sågverk i Sverige dämpade produktionen när Corona-pandemin slog till vilket fick som följd att det svenska trävarulagret under juli månad sjönk med hela 18 procent och var 26 procent lägre än vid samma tid förra året.

”Pristrenden för massaved är fallande och för timmer stigande - en svårlöst ekvation eftersom ett träd består av både timmer och massaved”, skriver Johan Freij i Danske Banks nyhetsbrev. Han tycker trots allt vi bör se ljust på framtiden för virkesmarknaden:

– Vi ska komma ihåg att de bolag som nu genomför förändringar ser att det finns andra investeringsalternativ som ger en bättre avkastning och framtid. Vi bedömer att möjligheterna i skogsindustrin, med förädling av förnyelsebar träråvara, är mycket stora framöver. Här fasas gamla produkter ut och nya kommer istället. På längre sikt är det ändå en positiv förändring för skogsbolagen och skogsägarna, säger Johan Freij.

Läs även: Därför förändras kvalitetsbegreppet i branschen

 

Artikeln publicerades tisdag den 08 september 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste