”Det är knäpptyst om skogsägarens lönsamhet”

Vi bad professor Sten Nilsson, en flitig debattör på sistone, att dela med sig om sina tankar kring bland annat skogsdebatten, industrin och EU-politiken.

Sten Nilsson – du har i sommar författat en essä med budskapet att coronakrisen öppnar för en ny skogspolitik. Du menar bland annat att skogsindustrin behöver ta itu med sin bristande riskmedvetenhet.

– Hela näringen behöver öka sina risk-och sårbarhetsanalyser. Många av riskerna och sårbarheterna sitter i skogsbruket. Det gäller till exempel klimatförändringarna där en ökad skadefrekvens av svampar och insekter kan ödelägga stora volymer skog, en ökad skogstorka med död skog som resultat och ökad brandrisk, vars följder vi vet känner till alltför väl efter bränderna 2014 och 2018. Skogsindustrin måste göra bättre marknadsanalyser för olika produkter. Idag är analyserna färgade av vad man vill se hända på marknaden. De politiska och geopolitiska riskerna har ökat dramatiskt de senaste åren i världen. De kan åsamka skogsindustrin och marknaderna stor skada.

Ett annat problem du tar upp är den tilltagande polariseringen i skogsdebatten – hur blev det så och hur tar vi oss upp ur skyttegravarna? 

Professor Sten Nilsson i ett skogspolitiskt seminarium i riksdagen tidigare i år.
Foto: Pierre Kjellin

– Ja vi har en polariserad debatt i skogsnäringen som jag anser vara förödande för näringen. Vi har haft en kraftig höjning av tonläget under de sista 10-20 åren generellt. Det har skett en kraftig ökning av antalet intressenter av skogen under denna tidsperiod. Den traditionella näringen har tidigare ägt och haft monopol på debatten. Det har man inte längre och man känner sig trängd och blir därmed brutalare i debatten. Det politiska landskapet har förändrats och politiken är nu lika politiserad som näringen själv vad gäller skogsfrågorna. Med det förändrade politiska landskapet så har näringen inrättat så kallade ”påverkanstjänster” vilka sitter högt upp i organisationerna och som måste leverera. Därför drar man sig inte för att misstänkliggöra sina debattmotståndare med en etiklös debatt som resultat.

Du nämner också EU:s skogspolitik. Den får mycket skäll av branschens organisationer för att lägga krokben för vårt skogsbruk. Har de rätt i sin kritik?

– Jag anser att både Sverige och skogsnäringen missar utvecklingsmöjligheter genom sitt envisa ställningstagande att ”Gud förbarme oss från EU:s inblandning i vår skogspolitik”. Man bortser då från att EU dagligen tar beslut i andra sektorer som har stor inverkan på svensk skogsnäring. Det är därför bättre att ha en EU-sammanhållen skogspolitik eller strategi som svensk skogsnäring kan vara med och utveckla till något positivt. EU är ju vår absolut största och viktigaste marknad.

I din essä menar du också att många virkesköpare – bland annat ett skogsägarrörelseägt företag – missbrukar skogsbruket genom att driva på för att skogsägarna ska göra tidiga avverkningar.

– Det finns en tydlig trend att uttagen i gallringarna ökat kraftigt, med överuttag på cirka 50 procent enligt gallringsmallar. Slutavverkningsåldern har under de senaste åren krupit nedåt i genomsnitt med cirka 15 år de senaste åren. Det här leder till minskade virkesflöden till industrin i framtiden och minskad lönsamhet för skogsägarna som redan har låg och otillräcklig lönsamhet. Dessutom hävdar näringen att ökad skogsproduktion och ökade avverkningar leder till stor kolinlagring. Samtidigt tar man bort en stor potential av kolinlagringen om man gallrar för hårt och avverkar för tidigt.

– Det är högst förvånande att debatten idag behandlar allt annat i skogen men det är knäpptyst om skogsägarens lönsamhet. Det är ytterst anmärkningsvärt när det gäller skogsägarrörelsen som på pappret har som uppgift skydda skogsägarnas intressen, avslutar Sten Nilsson.

Sten B Nilsson är skogsägare och även senior gästforskare vid International Institute for applied systems analysis i Österrike, tidigare professor vid SLU, mångårig analytiker och rådgivare i skogsfrågor för flera länder och internationella organisationer.

Pierre Kjellin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktion@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades fredag den 04 september 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste