”Vilka trädarter och sorter klarar klimatförändringarna?”

Det rekorddåliga hälsotillståndet för de tyska skogarna har fått branschorganisationen för landets plantskolor att vädja om snabba och massiva insatser för att hitta nya klimattåligare trädarter som kan ersätta de värst drabbade träden.

Några hektar stort barkborredödat granbestånd på privat mark i Bayern i södra Tyskland.      Foto: Skogsstyrelsen

Skogen i Tyskland dör nu i en omfattning som enligt forskarna är större än någonsin i modern tid och vida överstiger den omtalade skogsdöden på 1980-talet. De bakomliggande orsakerna som pekas ut av tyska forskare är:

det rekordtorra och ovanligt varma vädret som bland annat visat sig i tre extremtorra somrar i rad och flera torra vintrar 

Markus Guhl, vd för Bund Deutscher Baumschulen (BdB), branschorganisationen för landets plantskolor.       Foto: BdB

rekordstora angrepp av granbarkborren

ovanligt stora stormfällningar

ovanligt mycket skogsbränder.

Ovan nämnda faktorer har tillsammans medfört att rekordstora andelar av Tysklands träd visar tecken på att vara försvagade eller redan är skadade eller döda. Och såväl skador som död drabbar många av landets vanligaste trädarter. Till de värst drabbade hör granen, men även bok, tall, ek, lönn och björk har drabbats av skador och död i stor omfattning.

Nu frågar sig därför branschorganisationen för Tysklands plantskolor – Bund Deutscher Baumschulen (BdB) – vilka trädarter man egentligen ska våga fortsätta att odla och satsa på.

– Det vi ser nu är en ren katastrof. På många platser håller vi på att förlora våra inhemska trädarter. Inte baras bok och björk faller offer för värmen och torkan – till och med ek och tall dör på många håll, säger BdB:s chef Markus Guhl i en intervju i branschtidningen Forstpraxis.

Markus Guhl efterlyser nu ett landsomfattande forskningsprogram där landets skogar noggrant studeras och där man även tittar på nya tänkbara trädarter som bättre klarar klimatet i Tyskland.

Pierre Kjellin
pierre.kjellin@gmail.com

 

Artikeln publicerades måndag den 31 augusti 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste