Så vill de förändra direktiven till Sveaskog

Tre socialdemokratiska riksdagsledamöter från Kalmar län vill att Sveaskog ändrar i förvaltningen av sina två ekoparker Böda och Hornsö i länet.

Foto: Per Jiborn

De tre socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Kalmar län Tomas Kronståhl, Laila Naraghi och Björn Petersson vill se över förvaltningen av Sveaskogs ekoparker Böda och Hornsö i Kalmar län vilka totalt omfattar 15000 hektar. De vill även förändra direktiven till Sveaskog, så att länets ekoparker ”förvaltas utifrån tanken att främja biologisk mångfald, folkhälsa och turism”.

Bakgrunden till de socialdemokratiska riksdagsledamöternas begäran är ett brev som sju frilufts- och naturskyddsorganisationer skickade till de totalt åtta riksdagsledamöter som representerar Kalmar län. Där uppmanar de Kalmar läns riksdagsledamöter att engagera sig i hur statens skogar i Böda och Hornsö på ett enligt dem bättre sätt kan främja biologisk mångfald, friluftsliv och en växande naturturism.

Nu skriver de tre riksdagsledamöterna Tomas Kronståhl, Laila Naraghi och Björn Petersson i ett svar att de vill se över förvaltningen av Kalmar läns två stora ekoparker. De skriver också att de tänker fortsätta arbeta för att Sveriges ekoparker ska vara en grund för biologisk mångfald, folkhälsa och turism.

 

Artikeln publicerades fredag den 28 augusti 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste