Leif Öster: Därför är LRF:s siffror om skyddad skog gravt missvisande

I en egen rapport som LRF släppte i början på sommaren menade organisationen att mer än hälften av Sveriges natur är skyddad. Vi bad skogsägaren och debattören Leif Öster med ett exempel förklara varför den siffran är grovt missvisande.

I början på juni presenterade LRF sin egen rapport där man menade att över hälften av Sveriges natur är skyddad.

I början på juni i år presenterade LRF en egen rapport där organisationen skrev att ”upp till 58 procent av Sveriges natur är skyddad”. Med rapporten ville man belysa ”olika nivåer av skydd och sätt att beräkna skyddad natur. Rapporten förklarade också varför Sverige idag med myndigheternas sätt att räkna enligt LRF hamnar på sista plats i EU-jämförelser.

Problemet är att LRF i sitt sätt att räkna tar med markområden som inte har något som helst juridiskt skydd. Det menar skogsägaren och skogsdebattören Leif Öster som ger ett exempel från sin egen skogsfastighet och sitt eget närområde: 

Skogsägaren Leif Öster anser att LRF bidrar till förvirring och osaklighet med sitt sätt att resonera kring skyddad natur.         Foto: Pierre Kjellin

– Vi ligger inom älvlandskapet Nedre Dalälven och här möts den sydsvenska och den nordsvenska floran och faunan. Och FN har bestämt att detta ska vara ett så kallat ”biosfärområde”. Det betyder  i n t e  att området på något sätt är skyddat utan är bara en intressemarkering från FN-organet UNESCO:s sida. Men det LRF har gjort är att räkna hela Nedre Dalälvens biosfärområde – som är enormt stort – som skyddad mark, vilket alltså är helt fel. Men det mest komiska i detta är att LRF lokalt har varit med i arbetet med att ta fram biosfärområdet, förklarar Leif Öster.

– Ändå så envisas LRF centralt med att ett biosfärområde bör räknas som skyddad mark bara för att man i vissa andra länder i världen resonerar så. Jag menar att LRF på detta sätt bara försöker skapa förvirring kring siffrorna över skyddad skog, tillägger Leif.

Av information på Naturvårdsverkets hemsida framgår att ett biosfärområde inte ger något juridiskt skydd till marken i det aktuella området, inte heller till de befintliga skyddade områdena som finns inom ett biosfärområde.

I Norden finns biosfärområden sedan 1970-talet. Det finns för närvarande elva biosfärområden i Norden, varav sju ligger i Sverige:

Blekinge Arkipelag

Kristianstads Vattenrike

Vindelälven-Juhtatdahka

Voxnadalen

Vänerskärgården med Kinnekulle

Älvlandskapet Nedre Dalälven

Östra Vätterbranterna.

Så här sammanfattar Naturvårdsverket syftet med ett biosfärområde: ”Biosfärområden är en del av Unescos vetenskapliga program Man and the Biosphere (MAB). Områdena ska vara modeller för att genomföra FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030.”

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 28 augusti 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste