Så utvecklades priserna på leveransvirke andra kvartalet

Den nuvarande trenden för priserna på leveransvirke på marknaden håller i sig, visar Skogsstyrelsens virkesprisstatistik.

Foto: Skogforsk

Trenden med minskande priser på leveransvirke fortsatte under andra kvartalet i år och denna trend har nu pågått i ett år, visar Skogsstyrelsens senaste statistik. Massavedspriset gick ner med 2,8 procent och sågtimmerpriset med 2,6 procent, i jämförelse med första kvartalet i år.

Om prisjämförelsen istället görs mot samma kvartal förra året så är prisnedgången större. Priset på massaved minskade med 11,5 procent och priset på sågtimmer minskade med 8,6 procent jämfört med andra kvartalet 2019.

Massavedspriset har minskat de senaste fyra kvartalen. Minskningarna var kraftigast under andra och tredje kvartalet 2019, med nedgångar på 4,7 och 3,3 procent. Under första kvartalet 2020 minskade priset med 1,2 procent och nu senast med 2,8 procent under kvartal två. Störst var minskningen i region Nord med 3,5 procent, sedan 2,7 procent i region Syd och 1,2 procent i region Mellan. Samtliga jämförelser är mot närmast föregående kvartal.

Sågtimmerpriset har minskat eller varit nära oförändrat sex kvartal i rad. Störst var minskningen under tredje kvartalet 2019 med 5,5 procents nedgång, jämfört med senast i andra kvartalet 2020 då priset minskade med 2,6 procent. Priset gick ner mest i region Mellan med 3,8 procent, i region Syd med 3,0 procent och i region Nord med 1,1 procent.

FAKTA leveransvirke

Leveransvirke är ett leveranssätt som innebär att skogsägaren själv, med hjälp av anställda eller entreprenörer, levererar virket till bilväg. Leveransvirke utgör mindre än 10 procent av totala virkesförsäljningen.

 

Artikeln publicerades onsdag den 26 augusti 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste