”Ingen står upp för skogsägarnas politiska villkor på samma sätt som skogsägarrörelsen”

En bra föreningsverksamhet men också ett attraktivt erbjudande när det gäller virkesförsäljning och skogsvård. Det menar medlemschefen är viktiga pusselbitar till att Södra stadigt ökar sitt medlemsantal.

Läs även: Skogsägarrörelsen tappar medlemmar

– Södras starkt positiva medlemsutveckling beror naturligtvis på att skogsägarna uppskattar vårt erbjudande. Vi har en bra, lokal, föreningsverksamhet runt skogsbruk och skogsägande. Det skapar gemenskap och föreningsengagemang. Sen har vi ett attraktivt erbjudande vad gäller skogsvård och virkesförsäljning. Bra entreprenörer, kompetenta medarbetare och konkurrenskraftiga virkespriser. Ovanpå detta har vi en välinvesterad och konkurrenskraftig industri med hög lönsamhet. 

Södras medlemschef Gustav Tibblin.
Foto: Södra

– Jag tror också att många skogsägare uppskattar Södras näringspolitiska engagemang. Vi försvarar skogsägarnas ägande- och brukanderätten genom aktivt påverkansarbete såväl lokalt, som nationellt och på EU-nivå.

Vilka tror du är de största utmaningarna för Skogsägarrörelsen idag när det gäller medlemsrekrytering?

– Det politiska läget och urbaniseringen gör att många skogsägare inser att ett aktivt näringspolitiskt påverkansarbete närmast är en förutsättning för ett aktivt skogsbruk. Ingen står upp för skogsägarnas politiska villkor på samma sätt som skogsägarrörelsen vilket allt fler inser. Sedan måste du vara mer än bara en virkesköpare. Dagens skogsägare behöver en skoglig partner som tillhandahåller utbildning, rådgivning och en bred skoglig verksamhet. I en tid när många skogsägare har ett lönearbete vid sidan av skogsbrukandet och kanske inte bor på sin fastighet är en skoglig partner i många fall en förutsättning för skogsägandet.

Det sägs att det blir allt fler som äger sin skogsfastighet på distans – är det måhända en utveckling som talar för att skogsägarföreningarna har en allt viktigare roll att spela?

– Den trenden är starkare i norra Sverige än vad den är i Södras verksamhetsområde. För de skogsägare som inte bor på sin fastighet är det naturligtvis en styrka att ha en skoglig partner som på nära håll kan rycka in när så behövs. Det är inte så lätt att äga mark på distans.

Läs mer: Skogsägarrörelsen tappar medlemmar

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 25 augusti 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste