Skogsägarrörelsen tappar medlemmar

Två av de tills nyligen fyra stora skogsägarföreningarna i Sverige har tappat medlemmar de senaste tio åren. Det lysande undantaget är Södra, som vuxit tydligt under perioden. Störst är medlemstappet för Mellanskog.

Texten är uppdaterad med aktuella medlemssiffror för Södra Skogsägarna.

Till den så kallade skogsägarrörelsen räknades ända tills nyligen de fyra stora skogsägarföreningarna Södra Skogsägarna, Mellanskog, Norrskog och Norra Skogsägarna. Tidigare i år gick de två nordligaste skogsägarföreningarna Norrskog och Norra Skogsägarna samman till föreningen Norra Skog. 

Så sent som vid utgången av 2019 hade de fyra skogsägarföreningarna sammanlagt omkring 107 000 medlemmar. I årsberättelsen för 2019 skriver Södra Skogsägarna att man har cirka 52 000 medlemmar, men medlemschefen uppger i ett mejl till Skogsaktuellt att medlemstalet i augusti 2019 var 52 770, vilket är en ökning med 578 medlemmar bara sedan årsskiftet. 

Även siffran för före detta Norra Skogsägarna är något osäker då föreningen i sin årsredovisning för 2019 skriver att man har cirka 17000 medlemmar, samtidigt som man i en platsannons från samma år uppger att man har cirka 16 000 medlemmar. 

Vid utgången av 2014 hade de fyra skogsägarföreningarna tillsammans närmare 111 000 medlemmar. Även den siffran är något osäker och kan vara ännu något högre på grund av att Södra Skogsägarna även i sin årsberättelse för 2014 bara skriver att man har drygt 50 000 medlemmar.

Klart är i alla fall att de fyra skogsägarföreningarna tillsammans tappat medlemmar sedan åtminstone 2014, om än blygsamma antal. För Norrskog har vi hittat medlemssiffror i föreningens årsredovisningar ända bak till 2006. Och medlemstappet är en tydligt nedåtgående kurva – från 13 133 medlemmar 2006 till 11 079 medlemmar 2019.

Störst medlemstapp i antal räknat har Mellanskog haft – från 32 036 medlemmar 2014 till 26 055 medlemmar förra året

Logotypen för nybildade skogsägarföreningen Norra Skog, som är en sammanslagning av Norrskog och Norra Skogsägarna.

Norra Skogsägarna, som i sina senaste årsredovisningar inte uppgivit något exakt medlemsantal, har (givet sina egna uppgifter) ökat sitt medlemsantal något från 16 090 medlemmar 2014 till cirka 17 000 medlemmar 2019, kort innan sammangåendet med Norrskog.

Pierre Kjellin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktion@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 21 augusti 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste