Här är det pappersbaserade alternativet till bubbelplast

En italiensk förpackningstillverkare har tagit fram ett kartongbaserat alternativ till bubbelplasten, som används som utfyllnadsmaterial i förpackningar med ömtåliga produkter.

Italienska tillverkaren Grifals nya produkt som kan ersätta bubbelplasten.        Foto: Grifal

Det är den italienska wellpapptillverkaren Grifal, som är specialiserad på konsumentförpackningar, som har tagit fram ett stötdämpande alternativ till bubbelplasten, avslöjar Paper Province.

Grifals bubbelplastersättning är tunna vågformade wellpappsektioner, vilka alltså kan användas som skydd och utfyllnadsmaterial vid transport och hantering av ömtåliga produkter.

Med sin nya tillverkningsteknik kan Grifal skapa 10 till 20 millimeter höga ”vågor” av wellpapp. Produkten har man döpt till ”Cusion Paper”. Materialet är lätt och kan tillverkas av 100 procent återvunnen kartongfiber.

Pierre Kjellin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktion@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 20 augusti 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Bygge av bostäder på skogsmark – vad gäller?

 Juristen har ordet: Enligt SCB:s befolkningsprognos kommer den svenska befolkningen att öka med mellan 40 000 och 50 000 personer per år under de kommande åren. För att lösa den bostadsbrist som råder och som ser ut att hålla i sig finns ett stort intresse av att exploatera tillgänglig mark däribland hela eller delar av skogsbruksfastigheter. Sett till dess betydelse för landets ekonomi och sysselsättning är skogsnäringen en av landets mest betydelsefulla näringar. Det finns därför ett statligt intresse av att slå vakt om skogsbrukets produktionsområden. Ett intresse som ges uttryck i 3 kap. 4 § miljöbalken (MB).

 

Kommentera