”Det är ingen brist på virke i Östavallssågens område”

Det har gått en månad sedan Fiskarheden Trävaru och Profura meddelade att de vill köpa Östavallssågen. Vi har pratat deras ombud, som ger en bild av en motpart – Norra Skog – som förhalar förhandlingar och håller fast vid ett argument som han menar inte stämmer överens med verkligheten.

Till vänster Fiskarhedens sågverk.  Till höger Stallströ från Profuras anläggning i Skutsär.

Anders Warg var på 2000-talet vd för dåvarande skogsägarföreningen Norrskog industriföretag Norrskog Wood Products. Nu företräder han sågverksföretagen Fiskarheden Trävaru AB och Profura sedan de tidigare i sommar meddelade Östavalls sågverks ägare Norrskog (som nu fusionerat med Norra Skogsägarna till Norra Skog), att de gemensamt vill köpa sågverket av skogsägarföreningen.

Någon regelrätt förhandling har man dock fortfarande inte fått till med ägaren Norra Skog, berättar Anders Warg när Skogsaktuellt når honom via telefon:

Vad får du för uppfattning av hur Norra Skog ställer sig till att sälja Östavallssågen?

– En splittrad bild kan man väl säga. Vi har fått olika budskap från dem över tid. Jag har haft kontakt med Norras ordförande och vice ordförande tidigare i år. Deras industrichef Henrik Jönsson, som jag haft kontakt med, har lovat återkomma till oss. Det är snart fyra veckor sedan och vi har fortfarande inte hört något.

– Vi får intrycket av att Norra Skog helst inte vill förhandla med oss.

Så ni har inte fått något besked från Norra Skog om att de inte är intresserade av att sälja sågverket?

– Nej, det har de aldrig sagt till oss. Vi kan väl hålla med om att vi är sent ute, men så är det ibland. Fiskarheden och Profura har varit intresserade var för sig av att köpa Östavallssågen. Det är två duktiga sågverksföretag som vill driva den här anläggningen vidare. Och det är en bra och en konkurrenskraftig anläggning som har haft relativt god lönsamhet tidigare.

Redan när Norrskog meddelade att man planerade att lägga ned Östavalls sågverk angav man brist på virke i området som skäl. Hur ser du på det argumentet?

– Det är en väldigt märklig syn på verkligheten. Det är ingen virkesbrist i området. Slår du en cirkel runt Östavall får du gå drygt tio mil innan du hittar något annat sågverk av betydelse. Vi vill givetvis ta upp frågan om råvaruförsörjningen vid en förhandling med Norra Skog, men den är inte avgörande för oss. Affären hänger inte på det för vår del.

Varför tror du dåvarande Norrskog fått problem med att försörja sågen med virke?

– Det är en konkurrensutsatt marknad och som köpare måste man vara på tårna. De har inte lyckats med detta, vilket är ett underbetyg till föreningens ledning för hur man skött sågverksföretaget. Jag har själv ett förflutet i Norrskog och det var en gång i tiden den kanske mest ekonomiskt solida skogsägarföreningen i landet.

Läs intervjun med Profuras ägare HÄR

Pierre Kjellin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktion@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 14 augusti 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste