De hoppas fortfarande på att få köpa Östavalls såg

Tillsammans med Fiskarheden vill de köpa Östavalls sågverk av Norra Skog och driva verksamheten vidare. Investmentbolaget Profuras ägare delar inte Norra Skogs påstående om att virkesbrist är ett problem för sågen.

Östavalls sågverk, sett från öster med Holmsjön i bakgrunden.                   Foto: Norra Skog

När dåvarande skogsägarföreningen Norrskog förra året meddelade att de skulle upphöra med verksamheten vid det egna sågverket i Östavall utanför Ånge så dröjde det inte länge förrän Fiskarheden Trävaru AB i Dalarna visade intresse för att Östavallssågen.

En annan aktör som tog kontakt med Norrskog var Göteborgsbaserade investmentbolaget Profura som också driver två sågverk som man förvärvat på senare år.

Nu har Profura valt att göra gemensam sak med Fiskarheden i förhandlingarna om att köpa Östavallssågen, förhandlingar där motparten nu är Norra Skog efter att de två skogsägarföreningarna Norrskog och Norra Skogsägarna gick samman.

Bernt Ivarsson, grundare och ägare till Profura – ni vill köpa Östavallssågen tillsammans med Fiskarheden.

– De var intresserade av att köpa redan från början. Jag ser gärna att vi köper 45 procent vardera av företaget och att Anders Warg som förhandlat med Norra Skog för vår räkning får köpa tio procent. Anders har varit chef på Östavall i många år och jag tror inte en 70-åring som han skulle vara intresserad av att lägga fem år på att få igång sågverket igenom om han inte trodde väldigt mycket på projektet.

Hur vill ni driva vidare Östavallssågen? 

Bernt Ivarsson, ägare och grundare till företaget Profura.          Foto: Profura

– Vår avsikt är att driva det vidare men att såga något lägre volymer.

Vad kommer ni göra annorlunda på Östavallssågen?

– Jag tror vi har ett lite annat tänk än alla andra. Framför allt tittar vi på att även förädla contortatall. Vi vill jobba med kundanpassade längder, som vi redan gör i våra sågverk i Bäckebron och Balungstrand.

Ni vill också börja såga contortatall på Östavallssågen.

– Ja. På 1960- och 70-talet planterade man mycket contortatall i de norra delarna av Sverige. Och idag hamnar den bara i massakokarna. Det finns inte en enda större aktör som sågar den, men det finns faktiskt en marknad för sågad contorta.

Norra Skog vill fortfarande inte sälja sågverket och hänvisar till brist på timmer i området som skäl. Istället planerar man sälja all utrustning. De kanske får bättre betalt för Östavallssågen genom att sälja utrustningen?

– Nej, det får de inte.

Vet ni vad Norra Skog vill ha betalt för företaget?

Nej, så långt har vi aldrig kommit i diskussionerna med dem. Deras uppfattning är ju att sågverksverksamheten inte bör finnas kvar och vi har en annan uppfattning.

Är problemet att Norra Skog ser er som en framtida konkurrent om virke?

– Nej. För vi har sagt till dem att vi inte behöver ha en egen virkesanskaffning utan köper gärna virke inom tio mils radie runt sågverket av Norra, sedan kan vi komplettera genom att köpa på andra håll i Norrland. Vi skulle även vara intresserade av att byta vår egen flis mot virke från Norra Skog.

Vad tycker du om Norra Skogs agerande när det gäller Östavallssågen?

– Jag tycker inte det är seriöst att agera så som Norra Skog nu gör med Östavallssågen, mot en bygd där man varit verksam under så lång tid. Det borde ligga i deras skyldighet att sälja timmer till oss inom en tio mils radie runt Östavalls såg. Man ska inte transportera bort pengarna från bygden, det är bättre att förädla virket så nära skogen som möjligt.

Men Norra Skog hävdar ju att det är virkesbrist.

– Jag får inte ihop det påståendet. Timmer är i storleksordningen hundra kronor billigare i norra Sverige än i södra Sverige. Vi har blivit uppvaktade av andra som tycker att vi ska ta över Östavalls såg eftersom de menar att det behövs ett sågverk i området. Det är gott om timmer där uppe.

Läs även: ”Det är ingen brist på virke i Östavallssågens område”

Pierre Kjellin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktion@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 13 augusti 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste