Så återhämtar sig skogen efter brand i norr

Den rekordvarma och torra sommaren 2018 brann 104 hektar ungskog upp för Sveaskog. Nu spirar både planterade och själföryngrade plantor igen.

Den här tallplantan är planterad för två-tre veckor sedan och den har redan börjat att växa ungefär tre-fyra centimeter sedan den sattes i backen.         Foto: Sveaskog

Det är Sveaskog som nu visar hur ett 104 hektar stort tallungskogsområde utanför Älvsbyn i Norrbotten börjat återhämta efter branden sommaren 2018. 

Det syns tydligt vad som är planterat och vad som är självsått på tillväxten, berättar Karl Tiger och visar upp en planta som satts i backen under 2019.         Foto: Sveaskog

Den branddrabbade skogen dominerades av 14 till 21 år gamla träd och Sveaskog har i sommar satt cirka 150 000 tallplantor på skiftet:

– Vi har delvis röjt bland de få träd som klarade branden för att ge möjlighet till den nya skogen att växa fram. Det behövs ungefär 50 till 75 fröträd per hektar för att få goda förutsättningarna för en plantetablering, berättar Karl Tiger, skogsvårdsledare på Sveaskog.

Nu kan han konstatera att både självsådda och planterade tallar tar sig bra på hygget:

– Efter bara två år efter brandens spår ser vi nu hur växterna återigen etablerat sig. Det går väldigt fort.

 

Artikeln publicerades måndag den 10 augusti 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste