Ville föryngra med björk – fick vite

En skogsägare i Arjeplog dömdes nyligen att betala ett vite då hans föryngring av björk där det tidigare avverkats barrskog hade för lågt antal huvudplantor.

Bilden har ingen koppling till artikeln.         Foto: Pierre Kjellin

Skogsägaren i Arjeplogs kommun i Lappland hade tidigare avverkat på cirka 20 hektar skog cirka 3 mil ovan odlingsgränsen och 2015 fick han föreläggande från Skogsstyrelsen att utföra hyggesrensning, markberedning och plantering på ett område om cirka 20 hektar efter avverkningen. Om inte åtgärderna vidtogs innan den 1 september 2018 ålades skogsägaren att betala ett vite på 240 000 kronor. Det skriver tidningen Norra Västerbotten.

Förra året gjorde Skogsstyrelsen en fältbesiktning av de 20 hektaren avverkning och kunde då konstatera att skogsägaren vidtagit vissa åtgärder, däribland en hyggesrensning av halva arealen. På det hyggesrensade området fanns det en lågskärm av glasbjörk, men eftersom det enligt Skogsstyrelsen inte uppfyllde Skogsvårdslagens krav på lägsta antal huvudplantor så ansåg Skogsstyrelsen att nuvarande virkesproduktion i området understiger den lägsta nivå som samhällsekonomiskt kan godtas. Myndigheten ansåg också att det trots de kärva växtbetingelserna i området hade funnits andra trädslag med högre tillväxt än björken som hade lämpat sig bättre.

Skogsägaren menade å sin sida att björken är mer värd för honom än tall då han tar ut egen ved och tallen som i normala fall annars hade planterats i stor utsträckning bara skulle ha betats av älgar.

Pierre Kjellin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktion@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 07 augusti 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste