Här görs stora åtgärder i reservat mot granbarkborren

Myndigheterna har fått mycket kritik för att för lite görs för att motverka barkborreangrepp i skyddade skogar. Nu ändrar flera län i både skötselplaner och föreskrifter i flera naturreservat för att kunna bekämpa granbarkborren.

Fångstvirke bestående av feromonbehandlade granstockar som lagts ut i anslutning till ett naturreservat i Uppsala län. Foto: Länsstyrelsen Uppsala

Ett av länen där man nu kraftsamlar för att vidta omfattande åtgärder mot granbarkborren i drabbade naturreservat är Stockholm.

I Stockholms län, som omfattar bland annat halvön Södertörn och Södertälje kommun och Roslagen, ska åtgärder för att bekämpa granbarkborren utföras i totalt 168 naturreservat. Även länsstyrelsen i Kalmar har ändrat föreskrifterna och skötselplanerna i totalt 25 av länets naturreservat för att möjliggöra avverkning för att minska risken för spridning av granbarkborre. Det skriver nätverket Skydda Skogen på sin hemsida.

I ett område vid sjön Risten i Åtvidabergs kommun, som länsstyrelsen i Östergötland har föreslagit som nytt naturreservat, har man enligt Skydda Skogen redan låtit göra regelrätta avverkningar i ett flertal nyckelbiotoper och värdekärnor för att bekämpa granbarkborren.

En del av de avverkade områdena har till och med markberetts efter avverkning, uppger Skydda Skogen.

En del i granbarkborrebekämpningen som flera länsstyrelser använder är att locka och fånga så många som möjligt av insekterna med hjälp av fångstvirke - feromonbehandlade granstockar som läggs ut i anslutning till den angripna granskogen.

Pierre Kjellin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktion@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 05 augusti 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste