Så utvecklades virkespriserna i juli

Coronapandemin har satt sina spår på den svenska virkesmarknaden under semestermånaden, men det är inte alla sågverk som sänkt priserna, enligt Virkesbörsens genomgång.

Virkesbörsens sammanställning över virkesprisutvecklingen i Sverige i juli, kommunvis.

Den digitala marknadsplatsen Virkesbörsens månatliga sammanställning av virkespriserna i Sverige (Virkesprisindikatorn) visar inte på något trendbrott för juli månad.

– Vi ser en bred nedgång av virkespriserna i juli och det stämmer väl överens med den utveckling vi sett på Virkesbörsen även om exempelvis Virkesprisindikatorn steg i juni, säger Virkesbörsens vd Adam Aljaraidah i ett uttalande till media.

Virkesbörsens sammanställning visar att priserna på sågtimmer och massaved i juli sjönk i 230 av Sveriges totalt 290 kommuner. Med undantag för främst ett antal kommuner i Stockholmsområdet så var det bara kommuner i norra Sverige där virkespriserna var oförändrade. 

Virkesbörsens vd Adam Aljaraidah
Foto: Virkesbörsen

Ingen kommun i Virkesbörsens sammanställning för juli uppvisade ökade virkespriser.

Virkesprisindikatorn visar samtidigt att långt ifrån alla sågverk sänkt sina virkespriser. De sågverk som är riktade mot den inhemska bygghandeln betydligt bättre än andra mer exportorienterade sågverk.

– Vi ser en snabb återhämtning på virkesmarknaden efter Corona-krisen vilket är positivt, säger Virkesbörsens vd Adam Aljaraidah.

FAKTA Virkesbörsen

Virkesbörsen grundades 2015 som en prisjämförelse för virke i hela Sverige. 2017 lanserades den nya plattformen för annonsering och försäljning av virke. Virkesbörsen är fristående från skogsindustrin och en av delägarna är svenska riskkapitalbolaget Baking Minds.

Pierre Kjellin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktion@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 03 augusti 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste