Tecken på stor spridning av harpest i norra Sverige

Extremt mycket mygg gör att Jägareförbundet befarar att harpesten kan få extra stor spridning i norra Sverige i år.

Harpest är en bakterie som finns i amöbor som lever i vattendrag. Nykläckta mygglarver äter av amöborna och när de som färdigutvecklade myggor sticker en människa eller djur så för de harpestbakterien vidare till den de sticker. 

Hare.          Foto: Pixabay

– I år är det extremt mycket mygg här i norr och då finns förutsättningar för att det ska bli ett besvärligt år, säger Roger Lundqvist, kommunikatör på Jägareförbundet i en intervju i tidningen Norrländska Socialdemokraten.

Jägareförbundet har också noterat att det synts döda harar i många uppdateringar i de sociala medierna. Anledningen till att harar drabbas hårt av harpest är att de är känsliga för bakterien.

Harpesten har större geografisk spridning än någonsin tidigare i Sverige och finns nu i hela landet. Tidigare var harpest vanligast förekommande i norra Sverige. 2015 härrörde 582 av de totalt 859 fallen av harpest i Sverige från Norrbotten och Västerbotten. Förra året var Dalarna och Gävleborgs län värst drabbade av harpesten.

FAKTA harpest

Eftersom harpest är en bakterie så hjälper det i allmänhet med en antibiotikakur för att bli frisk igen om man insjuknar. Vanliga symptom om man smittats och insjuknar är hög feber och i vissa fall krävs sjukhusvård.

Människor kan smittas på flera olika sätt, till exempel genom:

bett av en smittad mygga eller annan insekt

direkt beröring med ett smittat djur

inandning av damm, förorenat med sjuka djurs urin eller avföring

intag av smittat vatten.

Källa: Jägareförbundet, Folkhälsomyndigheten

Artikeln publicerades måndag den 03 augusti 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste