Skogforsk: Rekordmycket granfrö i år

Den rekordvarma sommaren 2018 stimulerade granen att blomma, vilket medfört att Skogforsk i år hanterat mer än tre gånger så mycket frö som under ett normalår.

Granfrön.              Foto: Erik Viklund/Skogforsk

I år har Skogforsks försöksstation i Sävar utanför Umeå hanterat drygt 20 000 kilo orensat frö av tall, gran, contorta och lärk, vilket ska jämföras med cirka 6000 kilo under ett normalår. Den största ökningen har granen stått för, enligt Skogforsk.

Ett kilo tall- och granfrön kostar idag cirka 20 000 kronor. Ett kilo frö innehåller cirka 150 000 enskilda frön.

Landets fröplantager har jobbat med flera olika åtgärder för att försöka skydda kottarna på sina fröträd, ett arbete som är både mycket tids- och resurskrävande.

Artikeln publicerades fredag den 24 juli 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste