Så mycket sänker Södra virkespriserna

Södra sänker priserna på de viktiga virkessortimenten och hänvisar till överutbud på marknaden.

Foto: Sveaskog

Från och med den 17 juli har Södra sänkt priserna på flera viktiga virkessortiment. Det som föranlett prissänkningarna är enligt Södra följande:

”Utbudet av massaved och bränsleved i Sverige och övriga Europa är högt vilket skapat stora lager av fiberråvara och bränsleved vid såväl industri som terminal. Utbudet är drivet av en hög avverkningstakt och förskjutningar i sortimentsutfallet till följd av granbarkborreangrepp”, skriver Södra på sin hemsida.

Här är följande prisförändringar som infördes den 17 juli 2020:

Barr- och lövmassaved sänks med 25 kr/m³fub

Specialsortimentet 1600 sänks med 25 kr/m³fub (såväl sågbar- som massavedsandel)

Bränsleved sänks med 40 kr/m³fub för barr och 30 kr/m³fub för löv (hårda trädslag)

Kubb och klentimmer sänks med 25 kr/m³fub.

 

Artikeln publicerades torsdag den 23 juli 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste