Regeringen ska utreda rennäringslagen

Efter Högsta domstolens dom tidigare i år i det uppmärksammade Girjas-målet beslutar regeringen nu om att rennäringslagen måste ses över.

Rennäringslagstiftningen är från 1971 och behöver anpassas till dagens samhällsstruktur och domen i Girjas-målet, därför tillsätter regeringen nu en utredning för att se över lagstiftningen. Foto: Mostphotos


Den 23 januari i år avslutades Girjas-målet i Högsta domstolen efter en tio år lång tvist, om upplåtelserätten till småviltsjakt och fiske på samebyns område, mellan Girjas sameby och staten. Domen, som gav Girjas rätt, tydliggjorde att rennäringslagen från 1971 behöver ses över och anpassas till dagens samhällsstruktur. Det menar regeringen som nu beslutat om en utredning som ska se över lagstiftningen.

– Det är mycket glädjande att vi tar steg framåt och att en utredning kommer tillsättas för att anpassa lagstiftningen till dagens samhällsstruktur och till Högsta domstolens dom i Girjas-målet, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson, i ett pressmeddelande.

Utredningens direktiv och exakta former kommer utformas under hösten och berörda aktörer kommer samankallas till sakråd och möten inför arbetet.

– Det här är mycket komplexa frågor med många dimensioner att beakta. Det är därför viktigt för regeringen att delaktighet och öppenhet präglar hela processen, sakråd och möten är ett led i det, säger Jennie Nilsson.

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 073-925 05 41
E-post: towe@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 23 juli 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste