Skogsstyrelsen: Rekordstora insatser mot barkborren i skyddad skog

I sommar genomför Skogsstyrelsen mera omfattande insatser för att bekämpa granbarkborren i skyddade skogar runt om i landet än någonsin tidigare.

Foto: Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen har den senaste tiden inventerat mer än tvåhundra biotopskyddsområden och naturvårdsavtal inom det beslutade bekämpningsområdet i Götaland och Svealand. Områdena har valts ut för inventering med hjälp av bland annat riskkartor och uppgifter om tidigare års angrepp av granbarkborre. Det är områden där naturvärden är knutna till gran som har valts ut och framförallt de områden där angrepp fanns redan föregående år, skriver myndigheten på sin hemsida.

Med anledning av de omfattande problemen med granbarkborre i framför allt de södra och mellersta delarna av landet har Skogsstyrelsen mer än tredubblat omfattningen av insatser mot granbarkborre i formellt skyddade områden i år. Förutom de bortemot hundra åtgärder som nu utförs, framför allt i juli då åtgärderna är mest effektiva, har närmare 3 000 fångstfällor satts ut i ett drygt 50-tal områden från norra Skåne till norra Uppland.

Läs även:
Skogsstyrelsen: naturskog missgynnar barkborren

Han varnar för städmanin som tar bort barkborrens fiender

 

Artikeln publicerades tisdag den 21 juli 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste