Så mycket minskade Sveaskogs vinst 1:a halvåret

Resultatet sjönk under första halvåret i år för statligt ägda skogsbolaget Sveaskog jämfört med samma period ifjol. Resultatförsämringen beror enligt bolaget inte på den pågående pandemin.

Sveaskog, som till 100 procent ägs av svenska staten, gjorde ett operativt rörelseresultat för det första halvåret i år som uppgick till 676 miljoner kronor. Det operativa rörelseresultatet för samma period förra året blev 832 miljoner kronor. 

Sveaskogs vd Hannele Arvonen.
Foto: Sveaskog

Resultatförsämringen var enligt Sveaskog förväntad då produktpriserna successivt sjunkit sedan 2019. De lägre priserna på skogsprodukter har delvis kompenserats av högre leveransandel från Sveaskogs egna skogar.

Några områden där Sveaskog haft ökade kostnader är skogs- och naturvård, där orsaken enligt bolaget är planerade utökade åtgärder. En annan kostnadspost som växt är vägkostnaderna, där orsaken uppges vara svåra väderförhållanden under våren.

Sveaskogs plantproduktionsverksamhet – Svenska Skogsplantor – har uppnått ett lägre resultat till följd av lägre volymer och högre kostnader.

 

Artikeln publicerades tisdag den 21 juli 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste