Här är trädarten som också kan angripas av granbarkborren

SLU har fått in rapporter om enstaka exemplar av en annan trädart än granen som både angripits och dödats av granbarkborren. Fenomenet kan vara vanligt men inget hot mot trädarten, enligt SLU.

Cirka 20 yngre tallar i ett bestånd nära Enköping som dödats av granbarkborren. Hygget som skymtar mellan tallarna till höger i bild är efter ett granbestånd som drabbades hårt av granbarkborren.        Foto: SLU

Under försommaren har SLU fått in några rapporter om tallar som angripits och dödats av granbarkborren. Det handlar om några tiotal yngre tallar i vardera av tre bestånd i Östergötland, Västmanland samt Uppland som har rapporterats och verifierats ha dödats av granbarkborrar.

I de fall som man på SLU har undersöktt lite mera grundligt så visar sig de dödade tallarna ha stått i anslutning till granbestånd som varit drabbade av massiva angrepp av granbarkborren.

Med hundratals dödade granar i de närmaste omgivningarna (några 100 m) finns en så stor granbarkborrepopulation att angreppen uppenbarligen spiller över på tallar i en del fall. Det tycks främst vara yngre tallar som dödas, eller övre delen av lite äldre (50-åriga) träd som angrips, men även äldre träd kan angripas ibland”, skriver SLU i ett pressmeddelande.

Att granbarkborrar kan angripa tall är inget nytt. I synnerhet på tallstammar som ligger bland vindfällen av gran händer det att barkborrarna går fel. Att de går på och dödar levande tallar är däremot inte så vanligt, enligt SLU.

– Anledningen till att vi ser det just nu hänger med största sannolikhet ihop med de extremt höga nivåer av granbarkborre som vi fått efter torrsommaren 2018. Tallangreppen kommer försvinna när granbarkborreangreppen klingar av, säger Mats Jonsell, samverkanslektor i skogsentomologi på SLU.

 

Artikeln publicerades fredag den 17 juli 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste