Här är det gott om lappugglor i år

I ett av Sveaskogs resultatområden ser man i år fler lappugglor än någonsin tidigare, hävdar bolaget.

Ungar av lappuggla i skog med naturvårdande skötsel där gran gallrats bort bort för att ge lövträd mer luft och ljus. Foto: Mikael Rhönnstad

– Vi har aldrig tidigare haft så här många lappugglor i regionen, säger Mikael Rhönnstad, planeringsledare på Sveaskog i Bergslagen.

Totalt handlar det om minst 14 par lappugglor som valt att häcka i Västmanland i år, varav minst tio par på Sveaskogs mark. Mikael Rhönnstad har själv hittills varit med om att ringmärka fyra honor och 23 ungar, och det är enligt honom helt unikt.

– Lappugglan är egentligen en mer nordlig företeelse. Det har funnits ett fåtal i norra Västmanland och något enstaka par längre söderut. Arten är relativt stabil, men finns med på rödlistan i Sverige eftersom vi inte har så stor population. Totalt handlar det om cirka 800 individer, men alla häckar inte varje år. Därför är det extra roligt att så många valt att sätta bo på Sveaskogs marker. Flera av bona finns i våra avsatta naturvårdsskogar, och även i de hänsynsytor som vi rutinmässigt lämnar på våra hyggen, säger Mikael Rhönnstad. 

Mikael Rhönnstad.     Foto: Birdsafari Sweden

Tillgången på föda är en viktig faktor för lappugglan, som nästan enbart livnär sig på sork. I Bergslagen finns det kontinuerligt gott om vattensork kring diken, bäckar och åar, förklarar Mikael Rhönnstad.

– I norra Sverige är sorktillgången skral i år. Det har förmodligen bidragit till ökningen av lappuggla i Västmanland. Nu hoppas vi förstås att en del av dem som kommit hit blir kvar. Framförallt ungarna kan välja att stanna om vi har tur. De lever i något som kan liknas vid glesa kolonier, så fattar de tycke för trakten kan det mycket väl bli en växande stam, säger Mikael Rhönnstad.

 

Artikeln publicerades tisdag den 14 juli 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste