RÖJNING: Så räddar du konfliktbeståndet

Vad gör man när granplanteringen tagits över av lövslyet och utvecklats till en ogenomtränglig djungel? Vi har träffat en expert som har lösningen på problemet.

Bild 1: Hög tid för röjning till så kallad lågskärm av björk. Notera att björken har diameterskiktat sig väl. Det innebär att vita, stabila stammar med bra kronor börjat ta över i det härskande skiktet. Det är dessa som ska sparas. Beståndets övre höjd är drygt 6 meter och stamantalet överstiger 30 000 stammar per hektar.
Samtliga bilder här i artikeln är tagna av Bengt-Åke Alriksson och visar samma bestånd.

Vi har bett en av Sveriges främsta experter på ungskogsröjning att i text och bild konkret visa

Bild 2: Förstaröjningen är utförd på våren före lövsprickningen. Efter röjning står det nu 3 000 björkstammar per hektar.

hur man med röjsågen kan rädda en granföryngring som vuxit sig till synes övermäktig.

Bengt-Åke Alriksson berättade i Skogsaktuellt nr 6 lite om sin röjningsfilosofi och om röjningsförsöken han bedrivit i samarbete med Södra på en fastighet i Småland som drabbades hårt av stormen Gudrun.

Här är Bengt-Åkes egen redogörelse:
Bilderna här i artikeln visar hur självföryngrad björk slagit upp på ett markberett (harvat) Gudrun-hygge i Småland. Medelhöjden i beståndet är 6 meter och

Bild 3: Före andra röjning. Notera att det fanns en del gran i beståndet, trots allt. Notera även att röjstammarna förmultnat och fram för allt – det är inga stubbskott. Detta tack vare en jämn lövskärm som begränsat ljusinstrålningen till röjstubbarna.

stamantalet överstiger 30 000 stammar per hektar.

Röjarens mardröm eller våta dröm? Kunnande och attityd avgör.

Bilderna på detta uppslag visar fördelarna med stegvis röjning. Det minskar dramatiskt risken för snöbrott – och stubbskottsbildning.

Hur många år tror du har förflutit mellan bild 1 och bild 4? Svaret hittar du i bildtexterna!

Läs mer om Bengt-Åke Alrikssons röjningsstrategi:
Så sänker Bengt-Åke röjningskostnaderna

 

Bild 4: Beståndet är färdigröjt precis efter lövsprickningen. Lövskärmens stamantal är nu nästan halverat till 1 600 st/ha och beståndets övre höjd är 9 meter. De 1 100 granplantorna är nu 1,5 meter höga och har fått en mjukstart under lövskärmen. Nästa åtgärd blir gallring i lövskärmen om 4 år!
Hur många år du tror har förflutit mellan bild 1 och bild 4? Rätt svar är – 3 ÅR! Vilket visar att det tidsmässiga fönstret för optimal röjning av björk som produktionsträdslag är väldigt smalt. Lycka till med röjningen!

Pierre Kjellin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktion@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades tisdag den 14 juli 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste