Skogsstyrelsen: Naturskog missgynnar barkborren

De rekordstora angreppen av granbarkborren sommaren 2018 och 2019 har drabbat även enskilda naturreservat hårt. Naturskogens struktur missgynnar ändå granbarkborren, går det att läsa på Skogsstyrelsens hemsida.

Barkborrefälla.      Foto: Gyllebo Plantskydd

Tidigare i år har Skogsaktuellt besökt två av de naturreservat i Sverige som drabbats hårt av angrepp av granbarkborren de senaste åren. Somrarna 2018 och 2019 har skadorna efter angrepp av granbarkborren varit mera omfattande än någon gång tidigare i modern tid i såväl Sverige som övriga Europa.

De typer av granskog som är mest utsatta för angrepp av granbarkborren är ändå likåldrig produktionsskog. Det skriver Skogsstyrelsen på sin hemsida.

I en grandominerad naturskog ”finns det gott om döda träd i olika nedbrytningsstadier, för det tar åtskilliga decennier innan ett träd är helt nedbrutet. Men sådana träd kan inga barkborrar leva på, de måste ha tillgång till färsk innerbark. I en riktigt stor naturskog är granbarkborren en sällsynt art”, står det att läsa på Skogsstyrelsens hemsida, på undersidan ”Granbarkborrens roll i skogens ekosystem”.

Naturskogens struktur missgynnar enligt Skogsstyrelsen granbarkborren och gör den till en i allmänhet sällsynt art i naturskogen, bland annat eftersom det är stort avstånd mellan varje nyligen död gran i en naturskog.

Konventionella produktionsskogar med granen som helt dominerande trädart är mera utsatta för granbarkborreangrepp eftersom ”skogsbruket skapar precis det landskap av storskaliga störningar som granbarkborren älskar”, skriver Skogsstyrelsen på sin hemsida.

De konventionella produktionsskogarna gynnar enligt Skogsstyrelsen granbarkborren av flera skäl:

produktionsskogar gynnar rotrötans spridning och både rötan och strukturen gör att det ofta blåser ner träd i beståndskanterna,

När det är riktigt torrt och varmt blir alla träd i den äldre produktionsgranskogen torkstressade samtidigt. Barkborrarna kan då angripa levande träd mycket lättare än i naturskogen.

Läs mer på Skogsstyrelsens hemsida.

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 10 juli 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste