EU:s vattendirektiv rivs inte upp – så kan skogsbruket påverkas

En majoritet i Riksdagen och organisationer som Skogsindustrierna och LRF har velat att EU:s regelverk för miljöhänsyn och vård av vatten – Vattendirektivet – ska rivas upp. Nu blir det inte så, och det kan komma att påverka skogsbruket.

Linebäcken, strax ovanför Jättadalen, som avvattnar delar av västgötska berget Billingen.        Foto: Pierre Kjellin

EU:s vattendirektiv är ett ambitiöst rättsligt ramverk som slår fast att medlemsländerna ska vidta åtgärder med målet att alla europeiska vatten ska uppvisa god ekologisk status.

Nu har EU-kommissionen meddelat att de inte öppnar upp vattendirektivet för förändringar.

En majoritet i Riksdagen bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna – stödda av bland andra organisationerna Svenskt Näringsliv och LRF – velat att EU:s vattendirektiv omprövas.

EU:s vattendirektiv ska vara fullt genomfört år 2027. Ett av resultaten av vattendirektivet är arbetet på många håll i Sverige med att återställa och restaurera vattendrag som är eller tidigare varit reglerade eller på annat sätt påverkade av verksamheter som flottning. Målet med det arbetet är bland annat att få fiskarter att börja leka i vattnen igen samt att allmänt höja vattenmiljöernas miljövärden.

En konsekvens som genomförandet av EU:s vattendirektiv befaras få för svenskt skogsbruk är ökad hänsyn till vatten i form av bland annat ökade krav på trädridåer mot vatten.

Pierre Kjellin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktion@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 07 juli 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste