Det här är en kulturstubbe

Den ska fungera som markör för forn- eller kulturlämningar och inte kunna förväxlas med en naturvårdshögstubbe.

Kulturstubbar som lämnats för att markera en stenmur.       Foto: Sveaskog

Kulturstubbarna ska signalera en enskild lämning eller ett område med flera lämningar för att skydda dessa vid avverkningar eller andra skogsskötselåtgärder. Maskinförare och skogsvårdspersonal ska lätt kunna se att det finns forn- eller kulturlämningar som kräver speciella åtgärder eller som helt ska undantas från skogsbruk. Signalvärdet räcker så länge kulturstubbarna står kvar, i bästa fall till och med förstagallringen.

Kulturstubben är en 1,3 meter hög skapad stubbe, det vill säga ungefär brösthöjd. Den ska fungera som markör för forn- eller kulturlämningar och genom sin avvikande höjd inte kunna förväxlas med en naturvårdshögstubbe. För att undvika missförstånd – håll isär de olika typerna av stubbar så gott det går på hygget.

 

Artikeln publicerades måndag den 06 juli 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste