Så vill myndigheterna stärka skyddet av kulturlämningar i skogen

Tydligare markering av lämningar i skogsbruket är en av flera åtgärder som Riksantikvarieämbetet föreslår för att förbättra skyddet av kultur- och fornlämningar i skogen.

Kulturstubbar runt en kolbotten.            Foto: Sveaskog

I en ny studie har Riksantikvarieämbetet undersökt möjligheterna att undvika skador fornlämningar och andra kulturlämningar i skogsbruket. Tydligare utmärkta lämningar i skogen, ökad tillsyn från myndigheterna och samlad kompetens hos polis och åklagare är några lösningar som myndigheten menar kan förbättra situationen.

Här är några metoder och verktyg som Riksantikvarieämbetet pekar på som effektiva i skogsbruket för att minska skadorna på kultur- och fornlämningar:

Märka ut fornlämningar och andra typer av kulturminnen i skogen genom att lämna så kallade kulturstubbar. I de fall kulturstubbar satts och varit korrekt placerade har andelen skadade lämningar varit mindre än när lämningarna inte har märkts ut i fält.

Uppgifterna om lämningarnas lägesangivelser i Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister behöver uppdateras av de myndigheter som är behöriga att registrera. Annars finns risken att skogsbruket inte hittar lämningarna i fält, vilka därmed riskerar att skadas.

Tillsyn av lämningar efter skogsbruksåtgärder bör göras i större omfattning. Samverkan mellan myndigheter och skogsbruket har fallit väl ut och bidrar till viljan och kunskapen att göra rätt, men tillsyn av lämningar efter skogsbruksåtgärd görs endast i liten utsträckning.

Samla kompetensen som rör lämningar i en funktion hos Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. Trots väl underbyggda underlag från länsstyrelsen vid anmälan om fornminnesbrott till Polis­myndigheten och Åklagarmyndigheten läggs ärenden ner och brotten hinner ofta preskriberas.

Pierre Kjellin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktion@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 06 juli 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste