DEBATT: Intresset för skogsjobben ökar men bolagen duckar sitt ansvar

DEBATT: Skogsbranschens vädjan om inhemsk personal till plantering har fått stor respons. Ta tillvara på det enorma intresse som nu finns för skogsvårdsjobb, uppmanar GS-facket.

I början av våren gick meteorologerna på arbetsgivarsidan ut med en klass 3-varning. Coronapandemin gjorde det svårt för skogsvårdsentreprenörerna att få hit billig arbetskraft från länder som Ukraina och Thailand. 

Trots att arbetslösheten i Sverige ökade explosionsartat valde organisationer som Gröna Arbetsgivare, LRF och flera av deras medlemmar att ducka sitt samhällsansvar. Istället för att göra reklam för skogsvårdsjobben som nu fanns tillgängliga valde man inledningsvis att istället sätta en medial bild av en bransch i kris. Syftet var uppenbart: sätta press på regeringen att tillåta den billigare arbetskraften att komma till Sverige och jobba. 

Per-Olof Sjöö, ordförande GS.    Foto: GS

Ett av de tyngsta argumenten för att inte anställa inhemskpersonal från arbetsgivarhåll var helt enkelt att ”svenskar inte är intresserade av skogsvårdsjobb”. 

Detta argument har nu visat sig uppenbart fel.

Nu kommer rapporter från flera håll om att intresset bland den inhemska arbetskraften för att ta skogsvårdsjobb har visat sig vara mycket stort. Bland annat Sveaskog skriver i ett pressmeddelande att de är ”överväldigade över det stora gensvar vi fick och att så många visade intresse för att arbeta som plantörer”. 

Detta är naturligtvis positivt och också något som ligger i linje med FSC:s standard som nästan samtliga skogsvårdsföretag förpliktat sig att följa. Nämligen att skogsarbeten i första hand ska gynna lokalbygden och invånare.
Nu går planteringssäsongen mot sitt slut. Vi kan därmed konstatera att de närmare 400 miljoner plantorna som arbetsgivarna oroade sig för inte skulle hamna i marken är på god väg att vara färdigplanterade. 

Men behovet av arbetskraft till skogsvårdsjobb tar inte slut bara för att planteringssäsongen är slut. Den svenska skogen lider nämligen av ett akut eftersatt röjningsbehov. Röjning av skog är viktig för skogens tillväxt och endast en femtedel (!) av det akuta röjningsbehovet åtgärdas årligen, enligt riksskogstaxeringen. Detta är ett större hot mot skogens tillväxt än att en enskild planteringssäsong går förlorad.

Vi har alltså en situation där behovet av personal som kan utföra skogsvårdsjobb är fortsatt stort, samtidigt som intresset för skogsvårdsjobb ökar och arbetslösheten rör sig mot 10 procent. 

Jag har därför en uppmaning som jag vill rikta direkt till skogsbolagen och skogsvårdsentreprenörerna: 

Tänk långsiktigt! Ni har nu en unik möjlighet att öka attraktiviteten för skogsvårdsarbeten. Ta tillvara på det enorma intresse som nu finns för skogsvårdsjobb. Utbilda och anställ inhemsk personal. Ta ert ansvar för Sverige i denna historiska kris! 

Per-Olof Sjöö
Förbundsordförande för GS

Fotnot: GS-Facket organiserar medlemmar i skogs-, trä- och grafiskbransch och har ungefär 50.000 medlemmar
 

Artikeln publicerades onsdag den 01 juli 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste