”Fortsatt lövsanering”

Hoppet står till privatskogsägarna, det är de som tänker nytt, menar Bengt-Åker Alriksson som ser hur skogsbolagen röjer och planterar som de alltid gjort.

Det är bland privatskogsägarna man hittar dem som visar naturhänsyn och tänker och prövar nytt när de går med röjsågen, tycker Bengt-Åke Alriksson. ”Bolagen röjer som de alltid har gjort”. Här visar han Skogsaktuellt ett av de bestånd han röjt som en del i en röjningsstudie.            Foto: Pierre Kjellin

När det gäller röjning tycker inte skogsvårdsentreprenören Bengt-Åke Alriksson att mycket hänt i det svenska skogbruket sedan Skogsaktuellt besökte honom vintern 2008 och hans kedjeröjsåg då fortfarande var en prototyp. Nu tillverkas och säljs den av Husqvarna, men den är inte i närheten av att vara någon säljsuccé.

– Skogsbolagen röjer ungefär som de alltid har gjort. Det är fortsatt vanligt med lövsanering i barrplanteringar.

RASE åker med

Problemet, menar Bengt-Åke, är dels att röjningsinstruktionerna i många fall fortfarande idag ser ut som när björkmassaveden saknade kommersiellt värde, och dels att de utländska gästarbetarna som röjer inte kan eller hinner skilja mellan de olika lövträdsarterna när träden står i avlövat skick.

– Mina bestånd håller efter sistaröjning minst 40 procent löv, även vid så kallad stamvis blandning. Ännu mera vid röjning till lövskärm, där björken är förväxande över granen. Förhoppningen är att detta skapar mer klimatmässigt resilienta skogsbestånd för framtiden, i synnerhet som björken i nuläget verkar vara vårt friskaste trädslag här i södra Sverige. Dessutom verkar forskningen antyda att den här typen av blandskogsbestånd kan ge granen en större motståndskraft mot storm och angrepp av barkborre. 

Inget intresse från Södra

De röjningsförsök och framförallt de erfarenheter av den metod- och teknikutveckling av ungskogsröjning som Bengt-Åke jobbat med i över åtta år på Södras egen fastighet, verkar däremot inte vara något Södra är intresserat av att föra vidare till sina medlemmar.

– Det kanske upplevs som jobbigt för tjänstemännen. Tänk bara alla tillväxtmallar för blandskog som inte finns...

Det prövas och tänks för all del nytt i skogsbruket, tycker Bengt-Åke Alriksson:

– Hoppet står till privatskogsägarna. Det är de som röjer efter eget huvud, som tar den lilla extra naturhänsynen och som ibland väljer andra alternativ än det rådgivaren eller virkesinköparen förordar.

Läs mer om Bengt-Åke Alrikssons röjningsstudie: Så sänker du röjningskostnaderna

Fotnot: Med RASE avses lövträdsarterna rönn, asp, sälg och ek.

Pierre Kjellin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktion@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 29 juni 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste