Då bör man inte köra i skogen på grund av brandrisken

Många skogsbränder startar även vid låga brandriskindex, enligt Skogforsk. På Stora Enso provar man testat ett nytt sätt att bedöma brandrisken.

– Vi ser att många skogsbränder startar även vid låga brandriskindex, och ofta tidigt på säsongen. Vi behöver visserligen större datamängder för att kunna dra säkra slutsatser, men vi konstaterar att det inte går att lita blint på att ett lägre index innebär lägre risk, säger Tomas Johannesson. 

Foto: Skogforsk

Han är projektledare på Skogforsk och koordinator för skogsbrukets gemensamma brandskyddsarbete. Tomas samlar in statistik från skogsbruket om vid vilka brandriskindex skogsmark antänds i samband med avverkning. Hittills har statistik för 2018 och 2019 samlats in.

Skogforsks statistik visar att brandriskindex kan behöva kompletteras med lokala riskprognoser. Stora Enso Skog har därför testat lokala väderstationer på plats ute vid avverkningar.

– Vi ser exempelvis att luftfuktigheten är otroligt viktig, under 35 procents luftfuktighet bör man överväga att inte köra. Här är lokala väderstationer till stor hjälp, säger Andreas Appelbring, processutvecklare på Stora Enso Skog.

Även Södra skogsägarna och Skogforsk har planer på att genomföra tester med lokala väderstationer. Dessutom finansierar Södra ett forskningsprojekt på området. Forskningsprojektet ska genomföras av Skogforsk.

 

Artikeln publicerades måndag den 29 juni 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste