DEBATT: ”Alla beroende av kontinuitet”

DEBATT: Alla arter är helt beroende av att det finns en kontinuerlig tillgång, en kontinuitet, av deras livsmiljöer i tid och rum, skriver professor Anders Dahlberg i ett svar till debattinlägget ”Skogsstyrelsen och Artdatabanken har fel om signalarter”.

Lilaköttig taggsvamp är ett exempel på arter som bevisligen växer och frodas i skogar som inte har lång kontinuitet, hävdar debattören Bertil Lindahl. Foto: Wikipedia

Det stämmer att signalarter och rödlistade svampar som beskrivs som knutna till skoglig kontinuitet kan förekomma i trädplanteringar, gruvområden och andra människoskapade miljöer. Det är ovanligt men inte förvånande att de sällsynt påträffas även där. Är miljön lämplig i kombination med att arterna finns och kan spridas in från grannskapet kan de etableras även på andra platser.

Men violgubbe och de andra väldokumenterade svamparna som nämns har alla sina huvudsakliga förekomster i skogar som har en längre kontinuitet av levande träd eller död ved på bestånds- och landskapsnivå.

Debattören Bertil Lindahl ifrågasätter dock att dessa svampar kan beskrivas som kontinuitetsberoende eftersom de också kan förekomma utanför kontinuitetsskogar. Frågan handlar egentligen om tolkningen av kontinuitet. Det är ett komplext begrepp som för att vara biologiskt och naturvårdsmässigt meningsfullt, inte lämpar sig att tolka bokstavligt som antingen eller, utan vars betydelse varierar beroende på beståndets och landskapets förutsättningar och historia.

Alla arter är helt beroende av att det finns en kontinuerlig tillgång, en kontinuitet, av deras livsmiljöer i tid och rum. Eftersom de rödlistade svamparnas livsmiljöer numera främst finns i kontinuitetsskogsmiljöer är både det funktionellt och operativt att beteckna dessa arter är beroende av, eller mer korrekt associerade eller knutna till, kontinuitetsskogsmiljöer och kontinuitetsskogar.

Hur förekomster av kontinuitetsberoende arter i andra miljöer skall hanteras är en annan fråga.

Anders Dahlberg
Professor vid SLU (och tidigare Artdatabanken)

 

Artikeln publicerades fredag den 26 juni 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste