Här är forskningsprojekten som får pengar av Södra i år

Södras forskningsstiftelse beviljade nyligen 6,8 miljoner kronor till 13 olika forskningsprojekt, där ett av dem är fortsatt forskning kring problemet med tillväxtstörningar på tallplantor.

Foto: Södra

Södras forskningsstiftelse har sedan den inrättades 1995 delat ut totalt cirka 200 miljoner kronor till 175 olika projekt och man delar ut cirka 10 miljoner kronor till projekt varje år.

Nyligen beslutade stiftelsen om en utdelning på totalt 6,8 miljoner kronor till 13 olika projekt.

Stiftelsen har två beslutsmöten per år, då bland annat ansökningar om medel behandlas. Nästa styrelsemöte är den 3 december i år. Ansökningshandlingar ska vara inskickade till stiftelsen senast den 4 november 2020.

Här är projekten som ska dela på 6,8 milj kr från Södras forskningsstiftelse:

1. Kartläggning och utvärdering av mätramar i sågverk (Skogforsk)

2. Konsekvensanpassad råvaru- och processtyrning för att hantera störningar (Skogforsk)

3. Tallens betydelse för biologisk mångfald och för ett hållbart skogsbruk (SLU)

4. Odlingstester och proveniensförsök med douglasgran i södra Sverige - underlag för planering av framtida produktionsundersökningar (SLU)

5. Hur skall framtidens granbestånd vara beskaffade för att minska risken för angrepp av granbarkborre? (SLU)

6. Optimizing the yield of bio based chemicals from lignocellulosic waste using UV light and photosensitizers (Chalmers)

7. Bättre brandriskbedömningar (Skogforsk)

8. Prefabricerade ytterväggselement för KL-trästommar (RISE)

9. Energieffektiv mesaugnsstyrning genom partikelstorleksmätning (Optimation AB)

10. Uppföljning av långliggande produktionsförsök med lågskärmar av björk över granföryngring (Skogforsk)

11. Tillväxtstörningar hos tallplantor – andra året (Skogforsk)

12. Naturlig föryngring med tall – en film som instruerar och inspirerar (Silvinformation AB)

13. Ligninbaserade vattentäta beläggningar (Stockholms universitet)

Pierre Kjellin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktion@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 25 juni 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste